TALLAT-KELPŠA JUOZAS
TAMKEVIČIUS SIGITAS
TARABILDIENĖ DOMICELĖ
TIMINSKIS ALEKSANDRAS
TYSLIAVA JUOZAS
TONKŪNAS JUOZAS
TRUIKYS LIUDAS
TŪBELIS JUOZAS
TUMĖNIENĖ-MINGAILAITĖ VANDA


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka