BIRŽIŠKA VACLOVAS [1884 12 02 Viekšniuose (Mažeikių r.) – 1956 01 02 Waterbury (JAV)], bibliografas, kultūros istorikas, profesorius.

1920–1944 m. gyveno Kaune, Trakų g. 3.

1922–1925 m. mokytojavo „Aušros“ gimnazijoje, dirbo Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose, prisidėjo prie kariuomenės bibliotekų steigimo. 1922–1924 m. buvo Lietuvos universiteto Teisės fakulteto docentas, nuo 1929 m. – profesorius, 1933–1935 m. – fakulteto dekanas, 1923–1944 m. – VDU bibliotekos direktorius. Parašė svarbius spaudos istorijos ir bibliografijos veikalus: „Lietuviškų knygų istorijos bruožai“ (1930), „Lietuvių bibliografija, 1547–1910“ (1924–1939, 4 tomai), „Iš mūsų laikraščių praeities“ (1932).
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. apsigyveno JAV.
1990 m. sukurta dokumentinė apybraiža „Broliai Biržiškos“ (scen. aut. Juozas Skomskis, rež. Romualdas Jarašauskas). 2009 m. serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei išleistas pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė), leidinys „XX nacionalinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“: bibliotekininkystė ir informacijos mokslai: praktinė veikla, studijos ir moksliniai tyrimai“ (Vilnius, 2009), 2012 m. – Vlado Žuko „Gyvenimas knygai : Vaclovas Biržiška“ (Vilnius), 2015 m. – „Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955)“ (Klaipėda).
2018 07 11 V. Biržiškos ir jo brolių palaikai iškilmingai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse.

1939 m. suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/apie-vdu/garbes-daktarai-ir-profesoriai.html  [Žiūrėta 2010 08 09]

1990 12 28 Dainavos mikrorajone Biržiškų vardu pavadinta gatvė (Kauno m. mero 1990 12 28 potv. Nr. 897).

nuotrauka 1996 12 02 KTU bibliotekoje (buvę VDU rūmai, K. Donelaičio g. 20) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiai bibliotekai 1923–1944 metais vadovavo jos kūrėjas, įžymus lietuvių bibliografas, spaudos ir kultūros istorikas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, akademikas Vaclovas Biržiška. Mirė 1956 m. Voterberyje” (skulpt. Stasys Žirgulis; Kauno m. mero 1996 11 28 potv. Nr. 780).

2003 01 31, minint VDU bibliotekos 80-metį, Didžioji skaitykla (K. Donelaičio g. 52–218) pavadinta Vaclovo Biržiškos vardu.
Prieiga per internetą: https://biblioteka.vdu.lt/apie-biblioteka/struktura/padaliniai/vaclovo-birziskos-biblioteka/  [žiūrėta 2018 12 05]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Baliukonytė, Genovaitė. Įamžintas žymaus bibliografo vardas. – Iliustr. // Diena. – 1996, gruod. 7, p. 12.
2. Zinkevičienė, Norita. Lietuvos universiteto bibliotekos sukaktis // Darbai ir dienos. – T. 33 (2003), p. 233–234.
3. Vytauto Didžiojo universitetas: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 1998. – D. 1., Kn. 1, p. 113–114.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka