INDRA JUOZAS (iki 1943 m. Juozas Padleckis) [1918 03 18 Pavietavoje (Jurbarko r.) – 1968 03 14 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; antkapinis paminklas pastatytas 1978 m., archit. M. Jakimavičienė], dainininkas (tenoras), kompozitorius, dirigentas.

1938–1968 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1938–1945 studijavo solinį dainavimą, kompoziciją ir dirigavimą Kauno konservatorijoje pas E. Vitingą, P. Oleką, V. Jakubėną, prof. J. Gruodį. 1943 m. metais kaip dainininkas debiutavo Vilniuje. Po II pasaulinio karo grįžo į Kauną. Čia tęsė studijas, koncertavo.
1945 m. buvo suimtas ir išvežtas į Rytus už tai, kad karo metais grojo kariniame orkestre. Grįžęs iš tremties, 1948–1953 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. Nuo 1954 m. – Kompozitorių sąjungos narys.
1954–1965 m. J. Indra buvo Kauno muzikinio teatro vyr. dirigentas, o 1965–1968 m. – dirigentas. Dirigavo per 30 įvairių operų ir operečių spektaklių, daug koncertavo. 1956 m. parašė žymiausią savo kūrinį – baletą „Audronė“, kuris 1957 m. pelnė Respublikinę premiją.
1960 m. sukūrė simfoniją „Griuvėsių miestas“. Parašė 12 originalių dainų bei romansų, choro ir solo dainų, harmonizavo apie 150 liaudies dainų („Aš išdainavau visas daineles“, „Ant kalno rugiai“, „Žveng žirgelis lankoj“ ir kt.), apie 20 kamerinių instrumentinių, 10 simfoninių kūrinių, muziką 8 dramos spektakliams bei kino filmams ir kt.
1959 m. sukurtas J. Indros biustas (paskutinis skulpt. Antano Aleksandravičiaus darbas) dabar saugomas M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. Muzikologė Ona Narbutienė išleido knygą „Juozas Indra“ (Vilnius, 1975).

nuotrauka 1998 m. ant namo (Laisvės al. 81) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name, 1954–1968 m. gyveno kompozitorius, dirigentas ir dainininkas Juozas Indra“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. 1988 05 25 LDT VK potv. Nr. 173 p.)

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozas Indra. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 25.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka