RAČKUS ALEKSANDRAS [1893 06 07 Čekiškėje (Kauno r.) – 1965 10 09 Čikagoje (JAV)], gydytojas, numizmatas, kultūros veikėjas.

1905–1907 m., 1935–1940 m. gyveno Kaune.

1905–1907 m. mokėsi Kauno gimnazijoje. 1910 m. kartu su tėvu knygnešiu M. Račkum išvyko į JAV, ten gavo mediko išsilavinimą ir vertėsi gydytojo praktika. 1912 m. įstojo į Lietuvos vyčių organizaciją, buvo vienas „Vyčio“ žurnalo steigėjų, o 1915–1916 m. jį redagavo.
1917 m. Čikagoje įkūrė Numizmatikos ir istorijos draugiją bei Lietuvių istorijos muziejų su didžiausia pasaulyje lietuviškos numizmatikos kolekcija. 1935 m. surengė savo kolekcijos parodą Kaune. Po parodos visus eksponatus už simbolinę kainą įsigijo Lietuvos švietimo ministerija (šiuo metu jie saugomi nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje). 1936–1938 m. A. Račkus, tvarkydamas savo kolekciją, dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus istorijos skyriuje, vėliau vertėsi privačia praktika ir buvo JAV konsulato gydytojas. 1938 m. su kitais Kaune įsteigė Lietuvių-amerikiečių draugiją ir buvo jos valdybos narys.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „XX amžius“, „Kosmos“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“ ir kt. Lietuvių enciklopedijai rengė straipsnius istorijos, numizmatikos ir medicinos klausimais. Vienas pirmųjų ėmė rūpintis knygnešių atminimo įamžinimu, jų atsiminimų užrašymu. Vėliau tėvo ir sūnaus Račkų surinkta medžiaga buvo paskelbta P. Rusecko redaguotoje knygoje „Knygnešys“ (1928 m. ir 1930 m.)
Už nuopelnus Lietuvai M. Račkus buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935) ir Šaulių žvaigždės medaliu (1939).
1940 m. grįžo į Čikagą, kur įsteigė Lituanistikos muziejų. Nuo 1948 m. leido numizmatikos ir filatelijos žurnalą, rengė „Numizmatikos enciklopediją“. Dalis jo rankraštinio palikimo saugoma Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje.

1997 m. Romainiuose buvusi Pievų gatvė pavadinta A. Račkaus vardu (Kauno m. valdybos 1997 11 04 sprend. Nr. 810).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Račkaus g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 130–131.
2. Pakeistų Aukštųjų Kaniūkų ir Romainių gyvenviečių gatvių pavadinimų sąrašas // Kauno žinios, 1997, gruod. 31, p. 4.


RAČKUS MYKOLAS [1866 06 17 Pagausantyje (Raseinių r.) – 1937 04 11 Kaune, palaidotas Vilijampolės kapinėse; 1967 m. perlaidotas šalia žmonos Maironiškių kapinaitėse] knygnešys, leidėjas, knygininkas.

1920–1937 m. gyveno Kaune.

Knygnešio veikla nutrūko 1906 m. M. Račkui išvykus į JAV. 1913 m. pablogėjus sveikatai jis grįžo į tėvynę ir kurį laiką gyveno Čekiškėje (Kauno r.). Buvo vedęs vilkijiečio knygnešio A. Povilaičio dukterį Petronėlę, padėjusią platinti knygas ir bažnytinius reikmenis.
1920 m. apsigyveno Kaune. Senamiestyje (Vilniaus g. 22) atidarė knygyną, veikusį iki 1935-ųjų m. Be knygų ir vadovėlių prekiavo kanceliarinėmis prekėmis bei smulkiąja galanterija. M. Račkus bendradarbiavo su leidėju A. Kniukšta. Su juo 1921 m. išleido A. Žmuidzinavičiaus pieštą sieninį Vyčio atvaizdą, kabojusį visose įstaigose. Buvo vienas iš Vaikelio Jėzaus draugijos prieglaudos organizatorių.
Kaip nusipelnęs knygnešys Maironiškių kaime (dabar Šilainiai) gavo žemės sklypą.

1996 m. M. Račkaus vaikaitės I. Kubilienės iniciatyva buvo įsteigta Lietuvos knygnešio draugijos premija. Ji kasmet įteikiama „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos (Baltų pr. 103) bendruomenės atstovams už knygnešių idėjų tęsimą, skatinant domėjimąsi knygos ir knygnešystės istorija Lietuvoje. Etnografiniame mokyklos muziejuje „Seklytėlė“ kaupiama medžiaga apie knygnešius, M. Račkui paskirtas atskiras stendas. Mokytojai ir mokiniai prižiūri jo kapą.

nuotrauka 2005 10 28 prie katalikiškos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos, pastatytos knygnešio žemėje, buvo atidengtas paminklinis akmuo: „Knygnešiui Mykolui Račkui atminti. Šilainių bendruomenė“ (autoriai: J. Krasnauskas ir Raimundas Zabarauskas).
Prieiga per internetą: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/mykolas_rackus.html  [Žiūrėta 2010 08 16]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengtas atminimo akmuo knygnešiui Mykolui Račkui. – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2005, spal. 27, p. 19.
2. Dobkevičius, Kazimieras. Paminklinis akmuo knygnešiui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, lapkr. 16, p. 4.
3. Ivoškaitė, Zita. Nuo idėjos iki įgyvendinimo // Šilainių žinios, Nr. 4. – 2005, gruod. 20, p. 4.
4. Kubilienė, Irena. Knygnešio Mykolo Račkaus (1866–1937) keliai. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. – 2000, geg. 5, p. 5.
4. Marcinkevičienė, Danutė. Apdovanojami knygnešių ainiai // Kauno diena. – 1996, bal. 1, p. 20.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka