RIOMERIS MYKOLAS [1880 05 07 Bagdoniškyje (Rokiškio r.) – 1945 02 22 Vilniuje], teisininkas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas, profesorius.

1919–1920 m. su pertraukomis, 1921–1940 m. gyveno Kaune.

1919 m. iš Lenkijos grįžęs į Lietuvą, dirbo Vilniaus ir Kauno apygardos teismuose. 1921–1928 m. buvo Lietuvos vyriausiojo tribunolo, vėliau Valstybės tarybos narys. 1922–1940 m. buvo LU (nuo 1930 m. – VDU) profesorius, dėstė konstitucinę teisę. 1927–1928 m. ir 1933–1939 m. buvo VDU rektorius. 1932 m. gavo teisės mokslų daktaro laipsnį; ryšium su Klaipėdos byla, buvo paskirtas Lietuvos teisėju tarptautiniame Hagos tribunole.
Dalyvavo Teisininkų, Lietuvių-prancūzų, Draugijos neturtingiems studentams šelpti, Politinių ir socialinių mokslų, Mokslo bei Dailės draugijų veikloje; vadovavo masonų ložei „Lietuva“. 1939 m. Vilniuje įkūrė pažangų Lietuvos Rotary klubą. Skelbė straipsnius žurnaluose: „Teisė“, „Kultūra“, „Vairas“, „Židinys“ ir kt., prancūzų, rumunų ir lenkų mokslinėje periodikoje. M. Riomeris yra Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjas, parašęs daugybę veikalų teisės klausimais: „Reprezentacija ir mandatas“ (1926), „Administracinis teismas“ (1928), „Lietuvių valstybės konstitucijos reforma“ (1928), „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“, 1 d.: Valstybė (1934); 2 d.: „Konstitucinės institucijos“, T. 1 „Suverenitetas“ (1939), „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“ (1937, 1990), „Lietuvos sovietizacija 1940–1941“ (1989), „Lietuva : studija apie lietuvių tautos atgimimą“, kurią iš lenkų kalbos išvertė Žilvinas Norkūnas (Vilnius, 2006). 2007–2012 m. išleistos 5-ios iš lenkų kalbos išverstos Mykolo Römerio „Dienoraščio“ knygos (Vilnius), 2011 m. – „Lietuvos sovietizacija 1940 metais : istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ (Vilnius).
1934 m. apdovanotas LDK Gedimino ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinais. 1940 m. persikėlė į Vilnių.
1982 m. jo garbei sukurtas medalis (dail. Skaistė Žilienė). 2000 m. sukurtas dokumentinis filmas „Mykolas Riomeris“ (rež. Bronius Morkevičius). 2017 m. sukurtas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą: Mykolas Riomeris“.
Išleistos knygos: „Mykolo Romerio mokslas apie valstybę: skiriama Vytauto Didžiojo universiteto 75-mečiui, pirmojo išrinkimo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi 70-mečiui, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto 20-mečiui“ (Vilnius, 1997); Mindaugo Maksimaičio sudaryta „Mykolas Riomeris ir šiandiena: teminis straipsnių rinkinys“ (Vilnius,