REISONAS KAROLIS [1894 04 26 Pėterupėje (Latvija) – 1981 07 17 Adelaidėje (Australija)], inžinierius-architektas.

1930–1940 m. gyveno Kaune.

Peterburge baigęs architektūros studijas latvių kilmės architektas atvyko į Lietuvą ir dirbo statybos inžinieriumi įvairiuose miestuose. Nuo 1930 m. buvo Žemės ūkio rūmų Kaune statybos skyriaus vedėjas bei Žemės ūkio ministerijos statybos reikalų konsultantas, o 1930–1938 m. – Kauno savivaldybės inžinierius ir statybų organizatorius.
Dalyvaudavo įvairiuose konkursuose. Jo veikla ženkliai prisidėjo prie Kauno architektūrinio vaizdo formavimo. Suprojektavo: Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią (1929–1933), Lietūkio namus ir sandėlius (Vytauto g. 23, 1930), Žemės ūkio rūmus bei Žemės banką (K. Donelaičio g. 2 ir 73, abu 1933); Arkivyskupo-metropolito rūmus (Rotušės a. 14A, 1935), Pienocentro rūmus (su V. Landsbergiu-Žemkalniu), Evangelikų-reformatų bažnyčią (E. Ožeškienės g. 41, 1937), Šv. Vincento Pauliečio draugijos prieglaudą (Aukštaičių g. 10, 1937) ir kt. Organizavo VD karo ir Čiurlionio dailės muziejaus komplekso projektavimo darbų bei aplinkos ir kitų objektų statybas. Neišvengė nesėkmės, kai sugriuvo jo projektuotas autobusų garažas Šančiuose. Dėl to iš einamų pareigų nusišalino ir vertėsi privačia architekto praktika.
Išleido pirmuosius lietuviškus statybos vadovėlius „Žemės ūkio statyba“ (1926), „Molio statyba“ (1928).
1940–1944 m. dirbo Panevėžyje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į Australiją, kur mirė sulaukęs 87-erių metų.
Jolita Kančienė parengė leidinuką „Architektas Karolis Reisonas“.

nuotrauka 1994 07 01 100-ųjų metinių proga ant namo Centre (Vytauto pr. 43) buvo atidengta memorialinė lenta „Šiame name 1930–1940 m. gyveno Kristaus prisikėlimo bažnyčios, „Lietūkio“ ir kitų pastatų autorius inžinierius architektas Karolis Reisonas. Mirė 1981 m. Australijoje. Lentą įrengė Kauno savivaldybė ir firmos „Genezė“, „Du vilkai“(skulpt. Leonas Strioga, archit. Alfredas Jakučiūnas; Kauno m. mero 1994 03 31 potv. Nr. 228).

2007 m. Romainiuose projektuojamai gatvei suteiktas K. Reisono vardas (KMS tarybos 2007 03 01 sprend. Nr. T-66).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Aktualūs Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2007, kovo 29, p. 4.
2. Kančienė, Jolita. Laikinosios sostinės architektas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, geg. 2, p. 23.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Minkevičius Jonas. Vieno paminėjimo aidas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, liep. 23, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka