Programos „Lietuvos ir užsienio žymių žmonių atminimo įamžinimas Kaune“ sudėtinės programos dalies – projekto Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“ rengėja Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos grupė.

Projekto vadovė Dalia Giniuvienė
    Sudarytojai:
  • Dalia Giniuvienė
  • Eugenija Serpkova
  • Alma Skrockaitė
Redaktorės: Inga Vijaikytė, Neringa Vaičiulienė
Duomenų bazės programuotoja Ieva Motiejaitienė
Fotografai: Vytautas Tamoliūnas, Rita Vaitilavičienė, Eugenija Serpkova, Alma Skrockaitė, Mindaugas Balkus
Maketuotojas Edvardas Germanas

© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka