PRATARMĖ

Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) jau keletas dešimtmečių kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją, susijusią su Kaunu. Iki 2003 m. tai buvo daroma įprastais bibliotekinės veiklos būdais. Šiuo metu atsirado galimybės taikyti modernias informacines technologijas ir teikti vartotojams naujas paslaugas.

Orientuodamasi į duomenų bazių kūrimą ir naudojimą, KAVB parengė programą „Lietuvos ir užsienio žymių žmonių atminimo įamžinimas Kaune“. Sudėtinė programos dalis yra projektas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas”. Elektroniniame žinyne pateikiama iš įvairių šaltinių surinkta bei susisteminta medžiaga apie žymių žmonių įamžinimo vietas ir būdus Kauno mieste, apylinkėse ir apskrityje nuo 1918 m. iki šių dienų. Ši informacija nuolat tikslinama ir atnaujinama.
    Žinynas supažindina su Kaune įamžintais žmonėmis, apie kuriuos pateikiami šie duomenys:
  • Asmens veikla Kaune (biogramos dalis)
  • Įamžinimo objektai (chronologine seka): memorialinės lentos, paminklai, muziejai, ekspozicijos bei žymių asmenų vardais pavadintos įvairios institucijos, gatvės, fondai, ir premijos ir kt.
  • Nuorodos į elektroninius adresus, ikonografija, šaltinių ir literatūros apie atminimo įamžinimą sąrašas.
Elektroniniame žinyne greta visiems žinomų asmenybių – Stepono Dariaus, Maironio, Motiejaus Valančiaus – atsirado sovietmečiu draustos informacijos apie mažiau žinomus kultūros, visuomenės bei mokslo veikėjus: mokytoją Vladislavą Arminaitę, kunigą Stanislovą Jokūbauskį, diplomatą Voldemarą Vytautą Čarneckį, generolą Julių Čapliką ir kt.

Į elektroninį žinyną įtraukti ir tie žymūs žmonės, kurie Kaune gyveno trumpai (mokslininkai Hermanas ir Oskaras Minkovskiai, JAV karininkas Samuelis Harrisas, Adomas Mickevičius ir kt.), tačiau miesto istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką. Čia nerasime Lietuvos ir užsienio garsenybių, kurios negyveno Kaune, nors jų atminimas mieste įamžintas (Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Elizos Ožeškienės, Imanuelio Kanto ir kt.). Informacija apie jas galbūt bus pateikta tęstiniame projekte.

Į žinyną netraukiami asmenys, kurių atminimas įamžintas tik vienoje uždaroje institucijoje, tačiau paminėti tie, kurie įamžinti keliais būdais (pastatytas biustas, pakabinta memorialinė lenta, pavadinta gatvė, mokykla, skaitykla, suteiktas garbės daktaro vardas ir pan.).
Informacija žinynui renkama iš KAVB Kaunistikos (kraštotyros) kartotekos, informacinių ir kraštotyrinių leidinių fondo, Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA), Kauno apskrities archyvo (KAA), prof. Stanislovo Sajausko ir kt. parengtos knygos „Kaunas: gatvės ir žmonės“ (Kaunas, 2001) bei interneto. Kai kurie faktai tikslinami su žymių žmonių artimaisiais, muziejininkais ir t. t.

Rinkdami žinias apie žymių žmonių atminimo įamžinimą įvairiose institucijose (universitetuose, mokyklose, bažnyčiose) susiduriame su sunkumais. Ne visą reikiamą informaciją pavyksta gauti iš Kauno aukštųjų mokyklų. Jų sudarytuose sąrašuose dažnai nenurodyti memorialinių lentų ar biusto pastatymo metai, skulptoriaus ar architekto pavardės, o kartais praleidžiami ir įamžinti asmenys. Taip pat sudėtinga nustatyti mažiau žinomų žmonių gyvenimo metus ir veiklą Kaune, nes dažnai šaltiniai nurodo skirtingas datas.

Elektroninis žinynas skirtas įvairių sričių specialistams, studentams, moksleiviams ir visiems besidomintiems žymių žmonių veikla ir įamžinimu Kaune.

Neabejojame, kad akylesnis vartotojas ras spragų ar kitų trūkumų. Elektroninio žinyno sudarytojai nesitiki, kad jų surinkta informacija apie įamžintus asmenis yra išsami, jie tik informuoja, kas žinoma, ką pavyko rasti ir tikisi pagalbos iš pačių vartotojų. Apie pastebėtus netikslumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu kaunistika@kvb.lt arba telefonu (8–37) 32 42 44.

Visiems, padėjusiems parengti šį žinyną ar parėmusiems mūsų pastangas, nuoširdžiai dėkojame.

Projekto rėmėjai:

Kauno miesto savivaldybė
UAB „Kauno saitas“
K. Bačkevičiaus IĮ „Korys“
SPAB „Stumbras“


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka