Elektroninio žinyno (EŽ) struktūra


Elektroniniame žinyne abėcėlės tvarka pateikta daugiau kaip 300 žymių asmenų biogramų. Paieška vykdoma pagal asmenvardį, metus, įamžinimo objekto tipą bei objekto autorių.

Informacija apie asmenis pateikiama tokia tvarka:
Pavardė, vardas, gimimo ir mirties data bei vieta.
Kartais sudėtinga nustatyti, pagal kurį kalendorių (Julijaus ar Grigaliaus) užrašyta gimimo ar mirties data. Tuomet paliekama ta, kuri rasta šaltiniuose. Asmenų gimimo ir mirties vietos nurodomos pagal „Vietovardžių žodyną“ (Vilnius, 2002), o į jį neįtrauktam kaimui, rajonas nustatomas pagal dabartinį Lietuvos administracinį teritorinį suskirstymą (jeigu žinoma). Palaidojimo vieta (kapinės) ir antkapinio paminklo autoriai nurodomi tik tada, jeigu asmuo palaidotas Kauno mieste arba rajone.
Asmens profesija, nuopelnai.
Trumpa asmens biograma, išryškinanti jo gyvenimą Kaune.
Buvusi gyvenimo vieta (adresas) nurodoma prie gyvenimo metų Kaune arba prie memorialinių lentų. Biogramose pateikiama informacija apie įamžintam asmeniui skirtus dokumentinius filmus, knygas, pašto ženklus, vokus ir pan.
Įamžinimo objektai (memorialinės lentos, paminklai, muziejai, gatvės, žymių asmenų vardais pavadintos įvairios institucijos ir pan.)
Chronologine seka pateikiami ne tik Kaune, bet ir Kauno apskrityje esantys įamžinimo objektai. Prie naujausių įamžinimo objektų nurodomi potvarkiai ar sprendimai (numeris ir metai), kuriais remiantis objektas buvo įamžintas. Šie duomenys pateikiami iš KPTA, Kauno savivaldybės ir aukštųjų mokyklų sudarytų įamžinimo sąrašų. Neturint tokios informacijos (ypač iš ankstesnių metų), literatūros sąraše nurodomos publikacijos, kuriose minimas įamžinimas.
Į EŽ įtrauktos ir anksčiau dingusios memorialinės lentos (keletas jų – Kauno m. savivaldybės naujai atstatytos), ir tos lentos, kurios EŽ rengimo metu buvo pavogtos. Pastabos apie lentų dingimą žymimos prie bendros informacijos apie konkrečią memorialinę lentą.
Nuorodos į elektroninius adresus
Įtrauktos tik su atminimo įamžinimu susijusios nuorodos.
Ikonografija
Kai asmens vardu pavadinta tik gatvė, biogramoje pateikiamas jo portretas. Jeigu asmuo įamžintas keliais įamžinimo objektų tipais – pateikiamos mažos ir didelės objektų nuotraukos. Norint pamatyti didesnį objekto vaizdą, reikia paspausti ant pateiktos nuotraukos.
Šaltinių ir literatūros apie atminimo įamžinimą sąrašas
Įtraukti tik svarbiausi ir de visu peržiūrėti šaltiniai (kitą informaciją bus galima rasti KAVB Kaunistikos skaityklos kartotekose). Pasitaiko atvejų, kai atminimo įamžinimas niekur nepaminėtas.

Į EŽ neįtrauktos asmenų biogramos, kurių pavardės įamžintos grupinėse atminimo lentose, memorialuose ir pan. Pavyzdžiui, 1993 m. „Aušros“ gimnazijoje įrengtoje kolektyvinėje memorialinėje lentoje, skirtoje žuvusiems už Lietuvos laisvę savanoriams, įrašyta 11 pavardžių. Informaciją apie memorialinėse lentose įamžintus asmenis galima rasti paieškos lange pagal įamžinto objekto tipą „Grupinis įamžinimas“.© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka