GALAUNĖ PAULIUS
GALAUNIENĖ-NEZABITAUSKAITĖ ADELĖ
GALVANAUSKAS ERNESTAS
GARASTAS VLADAS
GEDMANTAS ANTANAS
GENEROLAS VĖTRA, tikrasis vardas – kpt. Jonas Noreika
GENYS KĘSTUTIS
GERULAITIS ZENONAS
GIMBUTIENĖ-ALSEIKAITĖ MARIJA BIRUTĖ
GIRA LIUDAS
GLINSKIS KONSTANTINAS (KASTANTAS)
GOLDBERG LEA (Goldbergaitė Lija)
GOMOLICKIS ALEKSANDRAS
GRAIČIŪNAS VYTAUTAS ANDRIUS
GRAVROGKAS ANTANAS
GRAVROGKAS JULIJONAS
GREIMAS ALGIRDAS JULIUS
GRYBAS VINCAS
GRYBAUSKAS KAZIMIERAS
GRIGAS NAPALYS
GRINIUS KAZYS
GRINKEVIČIŪTĖ DALIA
GRUODIS ANTANAS
GRUODIS JUOZAS
GRUŠAS JUOZAS
GUDYNAS PRANAS
GUSTAITIS ANTANAS
GUSTAITYTĖ-ŠALČIUVIENĖ ANTANINA
GUŽAS PETRAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka