PAKALNIS JUOZAS
PALYS VIKTORAS
PALIULIONIS MEČISLOVAS LEONARDAS
PALTAROKAS KAZIMIERAS
PAPEČKYS JUOZAS
PARLANDAS HENRIS
PATACKAS ALGIRDAS VACLOVAS
PAULAUSKAS JUOZAPAS MODESTAS
PEČIULIONIS MOTIEJUS
PETRAUSKAS KIPRAS
PETRAUSKAS MIKAS
PETRUITIS JONAS
PIETARIS VINCAS
PLECHAVIČIUS POVILAS
PODĖNAITĖ VERONIKA
POPELIUČKA KLEMENSAS
POVILAITIS AUGUSTINAS
PRAPUOLENIS JONAS
PROZORAS MAURICIJUS
PUNDZIUS BRONIUS
PUODŽIUKYNAS ANTANAS
PURĖNAS ANTANAS
PURICKIS JUOZAS
PUTVINSKIS-PŪTVIS VLADAS
PUZINAS JONAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka