ŠAKENIS KONSTANTINAS
ŠALČIUS MATAS
ŠALČIUS PETRAS
ŠALKAUSKIS STASYS
ŠAPOKA ADOLFAS
ŠARAUSKAS JUOZAS
ŠEINIUS IGNAS
ŠILEIKA JONAS
ŠILINGAS STASYS
ŠIMKUS JONAS
ŠIMKUS STASYS
ŠIMOLIŪNAS JONAS
ŠIMONIS KAZYS
ŠIUGŽDINIS VACLOVAS
ŠIURKUS TELESFORAS
ŠKĖMA ANTANAS
ŠKIRPA KAZYS
ŠMULKŠTYS (PAPARONIS) ANTANAS
ŠOCIKAS ALGIRDAS
ŠOPAUSKAS JONAS
ŠTARAS IPOLITAS
ŠVEDAS JONAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka