DALINKEVIČIUS JUOZAS
DAMBRAUSKAS JONAS
DAMBRAUSKAS LIUDAS
DAMIJONAITIS JUOZAS
DAMIJONAITYTĖ-STROLIENĖ BIRUTĖ OTILIJA
DAMUŠIS ADOLFAS
DARIUS STEPONAS, tikroji pavardė Jucevičius-Darašius, Jucius
DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ VANDA
DAUGIRDAS TADAS
DAUGVILIENĖ ELŽBIETA
DAUNYS PRANAS
DEGUTYTĖ JANINA
DIDŽIOKAS VLADAS
DOBKEVIČIUS JONAS
DOBKEVIČIUS JURGIS
DOBUŽINSKIS MSTISLAVAS
DOLSKIS DANIELIUS
DOVYDAITIS PRANAS
DUBAS VLADAS
DUBENECKIS VLADIMIRAS
DULKSNYS KOSTAS
DULSKIS ROMUALDAS
DUMČIUS STASYS
DVARIONAITĖ–MONTVYDIENĖ JULIJA
DVARIONAS BALYS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka