JABLONSKIS JONAS
JABLONSKIS KONSTANTINAS
JAKŠTAS ADOMAS, tikroji pavardė Dambrauskas Aleksandras
JAKUBĖNAS VLADAS
JANKAUSKAS KAZYS
JANKAUSKAS MYKOLAS
JANKUS MARTYNAS
JANULAITIS AUGUSTINAS
JANUŠKEVIČIUS ZIGMAS
JASAITIS ALGIRDAS
JASIKEVIČIUS ŠARŪNAS
JAŠINSKAS PETRAS
JAUNIUS KAZIMIERAS
JODELĖ PRANAS
JOKANTAS KAZIMIERAS
JOKŪBAUSKIS STANISLOVAS
JONYNAS IGNAS
JONYNAS VYTAUTAS KAZIMIERAS
JUCYS ADOLFAS
JUOZAPAVIČIUS PRANAS
JURGELIONIS ANTANAS
JURGUTIS VLADAS
JURSKIS ALFONSAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka