RAČKUS ALEKSANDRAS
RAČKUS MYKOLAS
RAKAUSKAITĖ-TRUIKIENĖ MARIJONA
RAMANAUSKAS ADOLFAS-VANAGAS, RAMANAUSKIENĖ BIRUTĖ-VANDA
RAPALIENĖ STANISLAVA
RAŠTIKIS STASYS
RATKEVIČIUS STASYS, GRUODYTĖ-RATKEVIČIENĖ VALERIJA
RAUBA VYTAUTAS
REGELIS KONSTANTINAS
REINYS MEČISLOVAS
REISONAS KAROLIS
RYMAITĖ ONA
RIMKA ALBINAS
RIMKEVIČIUS JURGIS
RIMKEVIČIUS VYTAUTAS
RIMŠA PETRAS
ROMERIS MYKOLAS
ROZENBLIUMAS ANATOLIJUS
RUSECKAS PETRAS
RUSTEIKA STEPONAS
RUZAS RIMANTAS
RUZGAS VINCAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka