ČAPLIKAS JULIUS
ČARNECKIS VALDEMARAS VYTAUTAS
ČEPĖNAS PRANAS
ČEPINSKIS VINCAS
ČEPULIS STASYS
ČERBULĖNAS KLEMENSAS
ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ SOFIJA


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka