TALLAT-KELPŠA JUOZAS
TAMKEVIČIUS SIGITAS
TARABILDIENĖ DOMICELĖ
TARASENKA PETRAS
TAUJENIS VINCAS
TIMINSKIS ALEKSANDRAS
TYSLIAVA JUOZAS
TONKŪNAS JUOZAS
TOTORAITIS JONAS
TRUIKYS LIUDAS
TŪBELIS JUOZAS
TUHAN (TUGAN)-BARANAUSKAS ALEKSANDRAS
TUINYLA VILHELMAS VYTAUTAS
TUMĖNIENĖ-MINGAILAITĖ VANDA


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka