ABRAITIS BLAŽIEJUS
ADAMKUS VALDAS
AISTIS JONAS, tikroji pavardė Aleksandravičius
AKELAITIS JUOZAS ANTANAS
ALEKSANDRAVIČIUS ANTANAS
ALEKSA JONAS PRANAS
ALEKSA KONRADAS JUOZAS
AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS JUOZAS
ANDREJEVAS ROSTISLAVAS
ANTINIS ROBERTAS (vyresn.)
ARMINAITĖ VLADISLAVA
AUGUSTAITIS PRANAS
AUGUSTAUSKAS VYTAUTAS (AUGUSTAITIS)
AVIŽIENIS ALGIRDAS ANTANAS
AVIŽONIS PETRAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka