MARCINKEVIČIUS JONAS [1900 12 26 Radviliškyje – 1953 07 31 Vilniuje], prozininkas, dramaturgas.

1930–1941 m. gyveno Kaune.

1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, bet netrukus iš jos dezertyravo. Buvo apkaltintas šnipinėjimu ir įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Dirbdamas kalėjimo bibliotekoje įniko į knygas, pradėjo rašyti. Rašinius į laisvę išnešdavo kalėjimo kapelionas Vincas Jarulaitis. Už juos J. Marcinkevičiui atnešdavo rašymo reikmenų, pinigų. 1930 m. paleistas iš kalėjimo.
Nuo 1931 m. vertėsi žurnalistika bei literatūriniu darbu. Ilgą laiką gyveno mažame namelyje Vilijampolėje.
Iki 1941 m. parašė ir išleido 8 romanus ir apsakymų rinkinį. Reikšmingiausi romanai: „Mes ateinam“ (1936), „Benjaminas Kordušas“ (1937), „Jis turi mirti“ (1937), „Nemunas patvino“ (1939), „Kražių skerdynės“ (2 t., 1938), „Baudžiauninkai“ (1940) ir kt.

nuotrauka 1968 m. prie namo (K. Petrausko g. 5) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1938 m. gyveno rašytojas Jonas Marcinkevičius“ (LDT VK 1965 12 08 sprend. Nr. 712). Dėl namo rekonstrukcijos lenta nuimta ir savininkų sprendimu atgal negrąžinta.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/2WWuC9C  [žiūrėta 2020 12 30]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2012 09 17].
3. Surblys, Alvydas. Kontroversiškasis rašytojas J. Marcinkevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, saus. 8, priedas „Santaka“, p. 6–8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka