ADAMKUS VALDAS (iki 1955 m. Voldemaras Adamkavičius) [gimė 1926 11 03 Kaune], ekologas, inžinierius, visuomenės veikėjas, Lietuvos prezidentas per 1998–2003 m. ir 2004–2009 m. kadencijas.

1926–1944 m. gyveno Kaune.

Gimė ir augo Kaune. 1933–1939 m. lankė J. Jablonskio pradinę mokyklą (dab. gimnazija). 1939–1944 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metu priklausė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai. Kartu su kitais aktyvistais leido pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“, platino VLIK‘o leidinius „Laisvės kovotojas“, „Nepriklausoma Lietuva“.
1944 07 16 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į JAV.
1972 m. pirmą kartą po išvykimo apsilankė gimtajame name (V. Kudirkos g. 4). Nuo to karto dažnai atvykdavo į Kauną. Aktyviai rėmė vandenvalos statybą, aplinkos monitoringo plėtojimą. 1989–1996 m. buvo VDU atkuriamojo senato narys. Asmeninius pinigus aukojo paminklinės Kristaus prisikėlimo bažnyčios atstatymui; 2005 m. su žmona Kauno karilionui padovanojo didžiausią (924 kg) varpą „Kaunas“ (jų vardai įamžinti ant varpo briaunos). 2003 m. tapo Kauno „Rotary“ klubo Garbės nariu.
Prezidento vardu pavadinta kriauklė – Adamkaus marginelė (lot. Marginella adamkusi).
2004 m. dail. Jonas Jarmalavičius sukūrė voką, skirtą V. Adamkaus 2-ajai kadencijai pažymėti. Švenčiant 80-metį, jubiliatui buvo dedikuoti varpų koncertai. 2006 m. sukurtas reprezentacinis medalis (dail. Giedrius Paulauskis). Dienraščio „Kauno diena“ skaitytojai penkerius metus jį rinko populiariausiu Metų žmogumi Lietuvoje, o šalies gyventojai prezidentą išrinko populiariausiu 2007 metų žmogumi. 2009 m. jam įteikta „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ir Kauno apskrities viršininko garbės ženklas. 2010 10 16, minint 69-ąsias lakūno A. Gustaičio žūties metines, už istorinės aviacinės atminties saugojimą įteiktas jo vardo medalis. 2013 m. sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus“ (rež. Edita Kabaraitė). 2015 m. Lietuvos sporto apdovanojimuose prezidentas apdovanotas už nuopelnus Lietuvos sportui, Lietuvos olimpinė akademija ir Pasaulio lietuvių sporto asociacija jam suteikė Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardą. Tais pačiais metais jam suteiktas Maltos ordino pagalbos tarnybos Garbės nario vardas ir įteiktas šį įvertinimą liudijantis pažymėjimas. 2016 m. įteiktas Santarvės ordinas „Už santarvės puoselėjimą“ („Pro augenda concordia“), taip pat – pirmojo lygio Kauno rajono garbės ženklas. 2016 m. skirta Laisvės premija. 2017 m. Kaune įvyko Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“. 2018 m. V. Adamkui įteiktas JAV įsikūrusio Komunizmo aukų atminimo fondo apdovanojimas – JAV prezidentų vardu pavadintas Trumano-Reagano Laisvės medalis, 2020 m. už indėlį į užsienio politiką skirtas Lenkijos „Prometėjo“ apdovanojimas.
Išleistos V. Adamkaus knygos: „Likimo vardas – Lietuva (Kaunas, 1997, 1998) ir „Be nutylėjimų: dienoraščiai, vertinimai, pastabos paraštėse“ (Vilnius, 2004), „Paskutinė kadencija : prezidento dienoraščiai“ (Vilnius, 2011), „Valdas Adamkus. Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai“ (Vilnius, 2015), „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ (Vilnius, 2016), „Esu vienas iš jūsų: rinktinės Prezidento kalbos“ (Vilnius, 2018).
Apie jį išleista: „Lietuva prie Adamkaus: dedikacijos prezidentui“ (Vilnius, 2002), „Penkeri darbo metai: kalbos, interviu, laiškai“ (Vilnius, 2002), „Prezidentas Valdas Adamkus“ (Vilnius, 2003), fotoalbumas „Prezidento Valdo Adamkaus misija, 2004–2009“ (Vilnius, [2009]). 2011 m. sporto žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė parengė knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“, skirtą prezidento 85-erių metų jubiliejui bei Almos ir Valdo Adamkų vedybinio gyvenimo 60-mečiui paminėti. 95-ojo jubiliejaus proga išleista istoriko, prof. Egidijaus Aleksandravičiaus parengta biografija „Adamkus“ (Vilnius, 2021).

1992 m. buvo įsteigta jo vardo 5000 Lt aplinkosaugos premija, skiriama iš Valdo Adamkaus asmeninių lėšų.

1998 01 28 išrinktas KTU garbės daktaru. Regalijos įteiktos birželio mėn. 26 d.
Prieiga per internetą: https://ktu.edu/people/valdas-adamkus/  [žiūrėta 2021 03 02]

1999 06 15 jam suteiktas LŽŪU garbės daktaro vardas „Už didelius nuopelnus atkuriant bei stiprinant Lietuvos valstybingumą, už nuolatinį rūpestį aplinkos apsauga, už pagalbą Lietuvos aplinkosaugos studijoms ir institucijoms“.

2001 12 18 už nuopelnus Lietuvai ir universitetui V. Adamkui buvo suteiktos VDU politikos mokslų garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/person/4-valdas-adamkus/  [žiūrėta 2021 03 02]

2004 05 21 kadenciją baigusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui suteiktos LKKA garbės daktaro regalijos „už nuopelnus plėtojant kūno kultūros bei sporto humanizmo idėjas Lietuvoje ir pasaulyje“.

2006 m. Valdas Adamkus įsteigė 300 Lt vardinę stipendiją. Pirmą kartą ją įteikė dviems KMU studentams iškilmingame senato posėdyje, pažymint šios aukštosios mokyklos 55-erių metų jubiliejų.

2006 11 30 LR Prezidentui V. Adamkui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

nuotrauka 2011 m. Kaune įsteigtas „Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus“ (S. Daukanto g. 25), remiantis JAV nusistovėjusia buvusių prezidentų palikimo saugojimo ir sklaidos forma. Biblioteka-muziejus toliau tęsia 2012 m. likviduoto Lietuvių išeivijos instituto veiklą. 2016 04 29 duris atvėrė atsinaujinęs biblioteka-muziejus.
Prieiga per internetą: http://adamkuslibrary.lt/  [žiūrėta 2014 09 12],  http://www.vdu.lt/lt/duris-atvers-prezidento-v-adamkaus-biblioteka-muziejus/  [žiūrėta 2016 09 21]

2014 04 27 Vilkijos (Kauno r.) Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, šalia visuomeninio sambūrio „Gerumo ąžuolas“ garbės nario V. Adamkaus sodinto ąžuoliuko, atidengtas memorialinis akmuo su prezidento bareljefu ir iškaltais jo žodžiais: „Kaip šio ąžuolo šaknys įsitvirtinusios į šventą Lietuvos žemę, privalu, kad ir mūsų šaknys neatitrūktų nuo savo tautos!”.

2016 09 01 Kauno šv. Pranciškaus gimnazijai (Bitininkų g. 31) iškilmingai suteiktas Prezidento Valdo Adamkaus vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/2016/09/naujienos/kauno-gimnazijai-suteiktas-prezidento-valdo-adamkaus-vardas/  [žiūrėta 2016 09 01]

nuotrauka 2017 11 02 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) atidengta memorialinė lenta: „Šioje bažnyčioje 1937–1939 m. šv. Mišiose patarnaudavo Valdas Adamkus, būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas“, taip pat įrašyta ir V. Adamkaus ranka rašyta sentencija: „Tolima ir nelabai sena praeitis primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais“.
Prieiga per internetą: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=9&nid=3777  [žiūrėta 2017 11 02],  https://goo.gl/WzHFAM  [žiūrėta 2017 11 03]

2020 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigta Prezidento Valdo Adamkaus premija, skiriama už pasiekimus aplinkosaugos srityje.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/3o9HVPs  [žiūrėta 2020 12 02]

2021 11 17 Akademijos miestelyje (Studentų g. 9A, Kauno r.) iškilmingai atidarytas VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras – didžiausias šiuo metu Lietuvoje įvairioms sporto šakoms ir poreikiams pritaikytas universitetinis sporto kompleksas.
Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/vdu-atidare-didziausia-salyje-universitetini-sporto-centra/  [žiūrėta 2021 11 18]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. 80 varpo dūžių – Prezidento jubiliejui. – Iliustr. // Kauno diena, 2006, lapkr. 3, p. 16.
2. Akmuo įamžino V. Adamkaus nuopelnus gamtosaugai. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2014, bal. 29, p. 3.
3. Bulota, Šarūnas. Kaune prigijo JAV prezidentų tradicija. – Iliustr. // 15 min. – 2011, rugpj. 24, p. 4.
4. Dešimt populiariausių šalies žmonių: „Kauno dienos“ skaitytojai populiariausiu žmogumi Lietuvoje pripažino Prezidentą Valdą Adamkų. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gruod. 31, p. 1, 3.
5. Genys, Laimutis. Kadenciją baigiančio Prezidento širdis – Kaune. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, vas. 18, p. 1–2.
6. Į kelionę per laiką ir įvykius – su V. Adamkumi. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, lapkr. 4, p. 17.
7. Jokūbaitis, Stasys. Ant tautos pripažinimo pakylos – žinomiausi žmonės: metams baigiantis „Kauno dienos“ skaitytojai surikiavo populiariausių Lietuvos asmenybių dešimtuką. – Portr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 30, p. 1, 2.
8. Jokūbaitis, Stasys. Žmonių pripažinimo nenusipirksi // Kauno diena. – 2002, gruod. 31, p. 1, 2.
9. Karaliūnas, Arūnas. Pagerbtas V. Adamkus sodino ąžuolą. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2016, rugs. 2, p. 5.
10. LR Prezidentui V. Adamkui – KTU garbės daktaro regalijos. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1998, Nr. 7–8, p. 20.
11. Milkova, Vaida. V. Adamkaus muziejuje – ir Valentino dienos atvirukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruod. 18, p. 30–31.
12. Pervadins gimnaziją // Lietuvos rytas. – 2016, rugs. 1, p. 5.
13. Prezidentai – VDU garbės daktarai // Kauno diena. – 2001, gruod. 20, p. 2.
14. Prezidentui – ir pagarba, ir įžeidžiantys žodžiai: Kauno garbės piliečių sąrašą papildė šalies vadovas Valdas Adamkus. – Portr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 1, p. 5.
15. Radzevičiūtė, Edita. Atidengta atminimo lenta V. Adamkui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, lapkr. 3, p. 2.
16. Radzevičiūtė, Edita. Rugsėjo 1-osios spalvos užliejo visą Kauną. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugs. 2, p. 1, 4–5.
17. Ramoška, Gytis. A. Gustaičio medalis – už nuopelnus Lietuvos aviacijai. – Iliustr. // Draugas. – 2010, lapkr. 17, p. 10.
18. Stanišauskas, Gediminas. Prezidentas įteikė dvi vardines stipendijas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, saus. 6, p. 4.
19. Sveikiname su antrąja kadencija! – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 13, p. 3.
20. V. Adamkaus akmuo – pagarbos gamtai simbolis. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, bal. 28, p. 3.
21. V. Adamkui – garbės daktaro regalijos // Kauno diena. – 2004, geg. 21, p. 17.
22. Vaitkūnienė, Erika. Prezidento varpas – didžiausias : V. Adamkus iš asmeninių lėšų parėmė kariljoną. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, gruod. 9, p. 1–2.
23. Valdo Adamkaus akmuo – gamtosaugos idėjoms stiprinti. – Iliustr. – pagal Kauno rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. – 2014, geg. 3, p. 14.
24. JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą : [lai gyvuoja laisva Lietuva!] / [sudarytoja Regina Narušienė]. – Vilnius : Vaga, 2018. – P. 343.
25. Dabašinskienė, Kotryna. Skamba kriauklės lietuviškais vardais // Lietuvos aidas. – 2012, rugpj. 1, p. 8.
26. Įsteigta V. Adamkaus premija / KD, BNS inf. – Portr. // Kauno diena. – 2020, lapkr. 19, p. 5.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka