TUMĖNIENĖ-MINGAILAITĖ VANDA [1880 01 08 Šlavėnuose (Anykščių r.) – 1976 03 24 Čikagoje (JAV)], gydytoja pediatrė.

[18961898, 1920–1944 m. gyveno Kaune.

1898 m. sidabro medaliu baigusi Kauno mergaičių gimnaziją, 3 metus privačiai mokytojavo. Vėliau užsienyje studijavo mediciną. 1920 m. grįžusi į Kauną, dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininke, taip pat buvo Raudonojo Kryžiaus vaikų ambulatorijos vedėja. Prof. P. Avižonis pakvietė ją organizuoti LU Vaikų ligų katedrą. 1923 m. tobulinosi Berlyne. Grįžusi dirbo LU asistente, Medicinos fakulteto studentams dėstė vaikų ligų gydymo kursą. Nuo 1924 m. buvo katedros ir klinikos vedėja, docentė, nuo 1930 m. – profesorė. Dažnai stažuodavosi užsienyje. 1924 m. su kitais kolegomis įsteigė Kauno valstybinę vaikų ligoninę-kliniką (Maironio g. 11, vėliau – V. Putvinskio g. 34) ir iki 1940 m. jai vadovavo. 1925 m. įrengė rentgeno kabinetą bei pieno mišinių virtuvėlę kūdikiams.
1928 m. su G. Petkevičaite-Bite įsteigė aukštąjį mokslą baigusių moterų draugiją, kuriai pirmininkavo. Rengė vaikų ligų ir motinų apsaugos kursus gydytojams. 1933 m. Panemunės šile savo lėšomis pastatė sanatoriją tuberkulioze sergantiems vaikams, kuri 1934 m. buvo pavadinta jos vardu. Dalyvavo „Pieno lašo“, Kovai su džiova, sergančių veneros ligomis, alkoholizmu, ir kitų draugijų veikloje. 1937 m. įsteigė ir vadovavo Vaikų gydytojų draugijai, dalyvavo tarptautiniuose kongresuose. Rašė straipsnius žurnalui „Medicina“. Paskelbė darbų sveikatos apsaugos klausimais: „Normaliai augančio kūdikio maitinimas“ (1924), „Rachitas vitaminų mokslo šviesoje“ (1927), „Tavo kūdikis“ (1932), „Dietika“ (1934) ir kt.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. – į JAV, kur išleido knygą „Mano atsiminimai“ (Čikaga, 1957).

1990 01 08 Panemunėje ant vaikų sanatorijos pastato atidengta memorialinė lenta: „Med. dr. prof. Vanda Tumėnienė (1880 m. Anykščių raj. Slavėnuose – 1976 m. Čikagoje) savo lėšomis pastatė šią sanatoriją 1933 m. ir jai vadovavo iki 1944 m.“ 1994 m. vaikų sanatorijai „Ramunė“ sugrąžintas įkūrėjos Vandos Tumėnienės vardas, turėtas 1934–1940 m.

nuotrauka 2006 02 03 Naujamiestyje, ant namo (Parodos g. 18) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1944 m. gyveno pediatrijos Lietuvoje pradininkė, medicinos mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vanda Mingailaitė-Tumėnienė. Mirė 1976 m. Čikagoje“ (archit. Leonas Adomkus; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2005 11 09 įsak. Nr. A-4198).

2013 03 21 naujai gatvei Panemunėje suteiktas V. Tumėnienės vardas (KMS tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-162).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Sasnauskas, Vaidas. Medicinos daktarė – pirmoji vaikų gydytoja // Kauno diena. – 2000, gruod. 27, p. 10.
3. Šiurkuvienė, Dana. „Norėčiau, kad Lietuva manęs nepamirštų...“ [Apie pediatrę prof. V. Mingailaitę-Tumėnienę] // Kauno diena. – 1994, geg. 18, p. 11.
4. Vanda Mingailaitė-Tumėnienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 149–150.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka