VELYKIS MYKOLAS [1884 11 12 Linoniuose (Panevėžio r.) – 1955 01 24 Vilniuje, palaidotas Kaune, Aukštosios Panemunės kapinėse], Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, generolas.

1919–1944 m. gyveno Kaune, savo name Panemunėje (Klevų g.).

1918 m. grįžęs iš Rusijos dirbo Valstybės tarybos krašto apsaugos komisijoje. Su K. Škirpa rengė projektus Lietuvos kariuomenės sukūrimui. Jam vadovaujant kūrėsi kariuomenės pulkai, kavalerija ir komendantūra. 1919 m. sausio 15 d. paskelbta pirmoji mobilizacija; sausio 25 d. įsteigta Karo mokykla. Pasikeitus Vyriausybės kabinetui, nuo gegužės mėn. M. Velykis buvo Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas, vėliau – II divizijos vadas.
Po pusmečio išėjo į atsargą, bet 1920 m. rugsėjį vėl grįžo į kariuomenę ir buvo paskirtas kariuomenės inspektoriaus padėjėju rikiuotei. Nuo 1923 m. – Kauno įgulos viršininkas, 1924 m. pakeltas pulkininku vadovavo II karo apygardai. Po 1926 m. perversmo, suteikus generolo laipsnį išleistas į atsargą.
Dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje. Buvo aktyvus Karo mokslų draugijos, Karo tarybos bei Karininkų ramovės seniūnų tarybos narys. Rašė leidiniams „Kariūnas“, „Lietuvos žinios“ ir kt. Buvo Ekonominės karių bendrovės pirmininkas.
Apdovanotas medaliu ir 3 ordinais. Su kompanionu įkūrė „Stumbro“ akcinę bendrovę, atstovavo „Vikers“ firmai Lietuvoje. Prasidėjus sovietinei okupacijai gamykla buvo nacionalizuota, tačiau M. Velykis represijų išvengė. Tik 1944 m. atšventęs savo 60-metį buvo suimtas ir kalinamas Kauno bei Vilniaus kalėjimuose. 1946 m. ištremtas į Sibirą. 1951 m. vėl nuteistas 25 metus kalėjo Archangelsko lageriuose.
1954 m. pabaigoje parvežtas į Vilnių susirgo plaučių uždegimu ir mirė. 1994 m. gimtinėje jo atminimui pastatytas stogastulpis (tautodail. J. Matulis).

1999 m. Vičiūnuose jo vardu pavadinta nauja gatvė (1999 01 26 Kauno m. valdybos sprend. Nr. 60).

2009 10 naujai įkurtame AB „Stumbras“ muziejuje (K. Būgos g. 7) įrengtas tarpukario vadovo M. Velykio darbo kabinetas ir ekspozicija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Garnienė, Aušra. Nuo grafino iki konvejerio: ekspozicija, tęsianti šimto metų tradiciją – taip galima apibūdinti duris atvėrusį naują „Stumbro“ muziejų Kaune. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 30, p. 24.
2. Kauno m. gatvių sąrašas 2003 m.
3. Merkevičius, Algirdas. Lietuvos kariuomenės kūrimas. – Portr. // XXI amžius. – 2004, lapkr. 24, p. 6.
4. Mikalčiūtė, Raimonda. Muziejuje – įdomybių rinkinys. – Iliustr. // 15 min. – 2009, spalio 30, p. 3.
5. M. Velykio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 168–169.
6. Velykis Mykolas // Aukštoji Panemunė: metraštis: Lietuvos kariuomenė ir karininkai A. Panemunėje 1919–1940 metais / Daiva Nevardauskienė. – Kaunas, 2007. – D. 3, p. 32.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka