PETRUITIS JONAS [1891 11 07 Rozalime (Pakruojo r.) – 1943 09 28 Kaune, palaidotas Karmelitų kapinėse (likvidavus kapines, palaikai perkelti į Eigulių kapines, tačiau kapas neaiškus), Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, pulkininkas, memuaristas.

1919–1927 m., 1940–1943 m. gyveno Kaune.

[1910 m.] mokėsi „Saulės“ mokytojų kursuose Kaune. Vėliau pašauktas į carinę armiją. 1919 03 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas į 2-ąjį pėstininkų pulką. Kovojo įvairiuose frontuose. 1922 m. paskirtas pulko vadu. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1926 12 17 su savo Šančiuose dislokuotu pulku aktyviai dalyvavo valstybės perversme.
1927 m. paskirtas 2-osios divizijos vadu, vėliau jam suteiktas pulkininko laipsnis. Už reikalavimą sudaryti daugiapartinę koalicinę vyriausybę pašalintas iš divizijos vado pareigų. Rudenį išleistas į atsargą, įstojo mokytis į LU Teisių fakultetą. Su šeima apsigyveno Alytaus r.
Rašė straipsnius žurnalams „Karys“, „Kardas“, „Mūsų žinynas“, laikraščiams „XX amžius“, „Rytas“. Paskelbė atsiminimus „Mūsų žygiai“: 1 dalis „Kovos su bolševikais ir bermontininkais“ (1935); 2 dalis – 1920 kovos su lenkais“ (1937). Pirmąjį pasaulinį karą aprašė knygoje „Didysis karas“ (1935–1937). Apdovanotas dviem Vyčio kryžiaus ordinais su kardais.
1940 m. buvo areštuotas ir kankintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 06 23 išvežtas į Minską. Varomas į Červenę sušaudyti su kitais pabėgo. Tuos įvykius aprašė atsiminimuose „Kaip jie mus sušaudė“ (Kaunas, 1942, 1990).
1941 m. rudenį grįžęs į Kauną čia gyveno iki mirties.

1995 m. Aleksoto mikrorajone, Kazliškiuose jo vardu pavadinta gatvė (Kauno r. tarybos 1995 12 20 sprend. Nr. 83, o mikrorajoną prijungus prie miesto – 2003 03 21 įsak. T-99).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Plk. J. Petruičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 123–124.
2. Kauno m. gatvių sąrašas 2003.
3. Zubreckas, Alfonsas. Šeimos likimas – tik prisiminimuose: pulkininko Jono Petruičio mirties 60-osioms metinėms // XXI amžius. – 2003, birž. 18.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka