JASAITIS ALGIRDAS [1907 11 24 [Kaune] – 1923 01 15 Klaipėdoje, palaidotas senosiose miesto kapinėse (Vytauto pr., dabar Ramybės parkas)], moksleivis, šaulys-savanoris.

Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Įstojo į Šaulių sąjungą. Tėvams nežinant, prisijungė prie Klaipėdos krašto sukilėlių ir žuvo vaduojant Klaipėdą.
Po mirties apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.

1924 m. A. Jasaičio vardu buvo pavadinta gatvė (1924 01 17 Kauno m. valdybos posėdžio nut. Nr. 118. Pavadinimas panaikintas 1946 12 12 Kauno DŽDT VK nut. Nr. 638). 1990 m. Žaliakalnyje buvusiai J. Greifenbergerio gatvei vėl suteiktas ankstesnysis pavadinimas (1990 11 23 Kauno m. mero potv. Nr. 690).

nuotrauka 1938 10 23 minint Lietuvos kariuomenės įkūrimo 20-metį, „Aušros“ gimnazijoje atidengta ir pašventinta kolektyvinė atminimo lenta su įrašu: „V. Dovydaitis žuvo 1919.X.19 kovodamas Vilniaus fronte prie Valkininkų, užpultas lenkų raitelių; A. Jasaitis žuvo vaduojant Klaipėdos kraštą 1923. I. 15; S. Staniulis žuvo Kaune 1926. IV. 30 eidamas šaulio pareigas.“ 1940 m. lenta nuimta.
1993 09 01 atidengta nauja grupinė atminimo lenta, kurioje be Algirdo Jasaičio įrašytos dar dešimties Nepriklausomybės kovose žuvusių moksleivių pavardės.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Algirdas Jasaitis. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 76.
2. Algirdas Jasaitis. – Portr. // Lietuvos karių, partizanų, ir šaulių kapai: atlasas, 1919–1940. – Vilnius, 2003. – P. 53, 59.
3. Aušrokai – okupantų aukos. – Iliustr. // Prisimenam „Aušrą“. – Toronto, 1990 – P. 188–189.
4. KAA, f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 29.
5. Kauno miesto gatvių sąrašas 2003 m.
6. Netektys // Kauno „Aušros“ Berniukų gimnazijos 1938 metų abiturientų keliai keleliai. – Kaunas, 2000.– P. 55, 75.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka