JODELĖ PRANAS [1871 02 13 Kupriuose (Rokiškio r.) – 1955 12 08 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], inžinierius technologas, profesorius, VDU rektorius.

1920–1955 m. gyveno Kaune.

Nuo 1920 m. dirbo Kauno miškų departamente. 1921–1922 m. buvo vienas iš Lietuvos aukštųjų kursų organizatorių, jų lektorius, profesorius. 1922 02 16 su kitais įkūrė Lietuvos universitetą. 1922–1927 m. buvo pirmasis Technikos fakulteto dekanas, įkūrė Statybos ir statybinių medžiagų katedrą ir jai vadovavo. 1927 m. paskelbė cemento kietėjimo teoriją. 1927–1928 m. ir 1932–1940 m. buvo VDU prorektorius, 1928–1929 m. – rektorius. Jam vadovaujant pastatytos VDU klinikos, Medicinos fakulteto rūmai. P. Jodelė suorganizavo Lietuvos mineralinių žaliavų tyrimą, vadovavo Energijos komiteto žemės turtams tirti komisijai, buvo Technikos draugijos pirmininkas, nuo 1924 m. – Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos vadovas. Tyrė statyboms tinkamų žaliavų išteklius Lietuvoje, rekomendavo statyti namus iš plytų.
1940 m. išėjo į pensiją, tačiau įsteigus Statybos medžiagų pramonės tresto laboratoriją, pakviestas jai vadovauti. Iki 1941 m. vasaros buvo Lietuvos geologinių tyrinėjimų ir statybinių medžiagų tresto konsultantas. 1944 m., būdamas 73 metų amžiaus, vėl įsitraukė į mokslinį ir pedagoginį darbą. 1945 m. profesoriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1947–1949 m. jis užėmė Kauno valstybinio universiteto Neorganinės technologijos katedros vedėjo pareigas. Su jo vardu siejama Lietuvos cemento pramonė.
Svarbiausieji mokslo darbai: „Geologiniai tyrinėjimai su Lietuvos geologijos daviniais“ (1922), „Statybos medžiagų technologija“ (1923), „Cemento kietėjimo technologija“ (1927), „Statybinės medžiagos“ (1948) ir kt. 1924–1928 m. organizavo ir redagavo LU mokslo darbų leidinį „Technika“, rašė leidiniams: „Švietimo darbas“, „Tautos ūkis“, „Ūkis“, „Lietuvos aidas“, „Laisvamanis“.
1928 m. buvo apdovanotas 3-ojo laipsnio, o 1932 m. – 2-jo laipsnio DLK Gedimino ordinais. 1979 m. skulptorius Leonas Žuklys sukūrė jo medinį biustą (saugomas Lietuvos dailės muziejuje). Serijoje „Lietuvos mokslo paminklai“ išleista monografija „Profesorius Pranas Jodelė“ (Vilnius, 1996).

1940 06 19 suteiktas garbės daktaro vardas ilgamečiam VDU prorektoriui prof. P. Jodelei už nuopelnus kuriant mokymo ir klinikines bazes Medicinos fakultetui (1998 02 13 KMA iškilmingame posėdyje buvo patvirtintas Restitucijos aktas, kuriuo VDU Medicinos fakulteto Tarybos 1923–1940 m. išrinkti garbės daktarai skelbiami KMA garbės daktarais).

1971 02 12 pažymint 100-ąsias prof. P. Jodelės gimimo metines, įvyko respublikinė mokslinė-techninė konferencija statybinių medžiagų klausimais. KTU Silikatų technologijos katedros laboratorijos buvo pavadintos jo vardu.

nuotrauka 1991 m. ant namo Fredoje (K. Grybausko g. 12) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1923–1955 m. gyveno statybinių medžiagų technologijos ir cemento pramonės Lietuvoje pradininkas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Pranas Jodelė“ (skulpt. Vladas Vildžiūnas, Algimantas Šlapikas; Kauno m. mero 1991 03 11 potv. Nr. 378).

nuotrauka [1992 m.] KTU Silikatų technologijos katedros koridoriuje (Radvilėnų pl. 19) pakabinta memorialinė lenta su bareljefu: „Prof. Prano Jodelės (1871–1955) silikatų technologijos laboratorijos“. Katedros vedėjo kabinete yra bareljefas su užrašu „Prof. Pr. Jodelė“ (skulpt. Leonas Žuklys).

1995 m. Aleksoto Birutės mikrorajone Pr. Jodelės vardu pavadinta gatvė (Kauno m. mero 1995 04 06 potv. Nr. 233; Kauno m. sav. tarybos 2014 10 16 sprend. Nr. T-520).
Į pietus nuo Marvelės upelio, šalia Kazliškių esanti gyvenvietė, plečiantis LŽŪU pradėjusi kurtis aplink profesoriaus sodybą, vadinama Juodelyne.

nuotrauka 2010 09 01 ant LSMU klinikų (Eivenių g. 2) centrinio pastato atidengta memorialinė lenta: „1940 m. liepos 1 d. šiame pastate pradėjo veikti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto klinikos. Statybų iniciatorius prof. Vladas Lašas. Pastato architektas Urbain Cassan. Statybų komisijos pirmininkas prof. Pranas Jodelė“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KMU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. KTU atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Mackevičius, Lukas. Nuo cemento iki rūmų statybų: profesorių Praną Jodelę prisimenant. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1996, vas. 10, p. 7.
5. P. Jodelės g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 78.
6. Sasnauskas, Kęstutis. Jo kelias buvo Lietuvos mokslo kelias // Kauno tiesa. – 1991, vas. 13, p. 4.
7. Skučaitė, Virginija. Tylios naujakurės. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, liep. 18, p. 1, 18.
8. Kulvietienė, Džiuljeta. Jubiliejus įpareigoja tikslui – irtis į gilumą. – Iliustr. // Ave vita. – 2010, Nr. 28, rugs. 10, p. 1, 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka