STAUGAITIS JONAS [1868 05 20 Omentiškėse (Vilkaviškio r.) – 1952 01 08 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulpt. Paulius Galaunė], gydytojas, visuomenės veikėjas.

1919–1952 m. gyveno Kaune.

1919 m. atvykęs į Kauną buvo paskirtas Sveikatos departamento medicinos skyriaus vedėju, vėliau – miesto ligoninės vyresniuoju gydytoju, o netrukus tapo direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1926 m. Daug nuveikė organizuojant Aukštųjų kursų medicinos skyrių. 1922 m. dalyvavo LU kūrime.
Kaip Valstiečių (vėliau – Valstiečių liaudininkų) sąjungos atstovas buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą ir tapo pirmininko pavaduotoju. Taip pat dirbo I, II ir III Seimuose. Iki valstybės perversmo buvo III Seimo pirmininkas.
1920–1940 m. pirmininkavo Kauno medikų draugijai, už nuopelnus paskelbtas KMD garbės nariu. Nuo 1929 m. Kauno medikus atstovavo Vidaus reikalų ministerijos Medicinos tarnyboje, turėjo didelę įtaką Sveikatos departamente. 1924 m. buvo vienas Lietuvos gydytojų sąjungos bei Draugijos kovai su tuberkulioze steigėjų. Įsteigė knygų ir laikraščių AB „Varpas“, buvo Aukštųjų mokslų draugijos pirmininkas, dalyvavo Raudonojo Kryžiaus draugijos bei Šaulių sąjungos centro valdybos veikloje.
1922–1940 m. redagavo leidinį „Medicina“. Nuo 1932 m. gavo 600 Lt pensiją ir buvo tik žurnalo redaktorius. Nuolat tobulino lietuvišką medicininę terminiją. Dirbo pasiaukojamai, gyveno kukliai, šeimos taip ir nesukūrė.
1945–1949 m. J. Staugaitis vadovavo Kauno higienos muziejui, buvo paskirtas LTSR medicinos tarybos nariu. 1946 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas. 1949–1951 m. jis buvo Sanitarijos-epidemiologijos stoties gydytojas, Kauno sanitarinio švietimo namų vadovas.
Gydytojo ir politiko dokumentų archyvas saugojamas Kaune, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje.

1929 02 13 jam buvo suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/2LxwaSj  [žiūrėta 2019 12 03]

nuotrauka 1998 10 16 centre ant namo (A. Mickevičiaus g. 15) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1927–1952 m. gyveno gydytojas varpininkas, Kauno medicinos draugijos ir Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininkas, „Medicinos“ žurnalo redaktorius, Seimo pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaras Jonas Staugaitis“ (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1995 05 05 potv. Nr. 277).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jonas Staugaitis. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 131–132.
2. Kaluškevičius, Benjaminas. Ištikimas didiesiems savo tautos idealams // Kauno aidas. – 1991, saus. 18, 25.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Salinka, Vytautas. Atidengta paminklinė lenta. – Iliustr. // Ave vita. – 1998, spal. 21, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka