OLEKA PETRAS [1895 11 09 Maskvoje – 1975 04 17 Vilniuje], dainininkas, režisierius, pedagogas.

1918–1949 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. paliko Maskvą, kur gyveno, mokėsi muzikos bei dainavimo ir atvyko į Kauną. Savanoriu įstojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Buvo nukreiptas mokytis į Kauno karo mokyklą, kurią baigęs 1919 12 16 paliktas mokykloje kadriniu karininku ir dėstytoju. 1918–1919 m. dėstė J. Naujalio muzikos mokykloje. 1920 m. įstojo į Lietuvių meno kūrėjų draugijos muzikos sekciją. Aktyviai dalyvavo kuriant lietuvišką operą. Pirmajame lietuviškame Dž. Verdžio operos „Traviata“ pastatyme atliko Daktaro ir Markizo partijas. 1920–1945 m. buvo operos teatro solistas ir režisierius. Dainavimo mokėsi Romoje, Paryžiuje ir Kaune pas T. Pavlovskį (1930–1933 m.).
1922–1923 m. koncertavo Šiaurės bei Lotynų Amerikoje ir Vakarų Europoje. Atliko pagrindinius vaidmenis operose: Mefistofelis (Š. Guno „Faustas“), Godunovas (M. Musorgskio „Borisas Godunovas“), Don Bazilijo (Dž. Rosinio „Sevilijos kirpėjas“) ir kt. Nuo 1929 m. dėstė solinį dainavimą Kauno muzikos mokykloje, 1933–1949 m. – Kauno konservatorijoje. Jo mokiniai: A. Lietuvninkas, V. Blažys, E. Kaniava ir kt.
1927 m. debiutavo kaip režisierius F. Halevy operoje „Žydė“. Režisavo apie 30 spektaklių. Tarp jų – pirmąsias lietuviškas operas: J. Karnavičiaus „Gražina“ (1933) bei „Radvila Perkūnas“ (1937), S. Šimkaus „Pagirėnai“ (1942) ir kt.
1949 m. persikėlė į Vilnių.

nuotrauka 1988 01 12 centre ant namo Kęstučio g. 32/22 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno: 1938–1949 m. – operos solistas, režisierius, pedagogas Petras Oleka. 1938–1955 m. operos solistas, pedagogas Juozas Bieliūnas. 1950–1976 m. – operetės solistas Vytautas Rimkevičius (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 potv. Nr. 33 p.)“. 2004 m. lenta nuplėšta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Petras Oleka. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 185–186.
3. Petras Oleka. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – D. 2, p. 231.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka