AVIŽIENIS ALGIRDAS ANTANAS [1932 07 08 Kaune], mokslininkas, profesorius, visuomenės veikėjas.

1932–1940 m., nuo 1990 m. su pertraukomis gyvena Kaune.

Mokėsi Kauno J. Jablonskio pradinėje mokykloje (dab. gimnazija). 1940 m. Avižienių šeima persikėlė į Anykščius, 1944 m. rudenį pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. emigravo į JAV. Aktyviai darbavosi JAV lietuvių bendruomenės, skautų sąjungos, lietuvių sporto organizacijų veikloje. 1972 m. Kalifornijos universitete jam suteiktas profesoriaus vardas.
A. A. Avižienis išrado pirmąjį pasaulyje save pataisantį erdvėlaivių kompiuterį STAR (Self Testing And Repairing, liet. „save stebintis ir pasitaisantis“), kurio principai iki šiol taikomi NASA erdvėlaiviuose, keleiviniuose lėktuvuose, atominiuose reaktoriuose, Žemės palydovuose ir kt.
Pirmą kartą po emigracijos, Kaune apsilankė 1968 m., skaitė paskaitas Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute (dab. KTU).
Profesorius A. A. Avižienis buvo vienas aktyviausių VDU atkūrimo iniciatorių. 1989 04 28 Kaune pirmininkavo Lietuvos ir išeivijos mokslininkų tarptautinei konferencijai, kurioje paskelbtas VDU atkūrimo aktas. 1990 m. gegužės mėn. išrinktas pirmuoju atkurto universiteto rektoriumi ir vadovavo jam iki 1993 m. Profesoriaus dėka VDU tapo pirmuoju universitetu šalyje, kuriame įdiegta liberali, vakarietiškais principais grįsta mokslo ir studijų sistema.
1990–1991 m. buvo nepriklausomos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų pagrindinį įstatymą rengusios darbo grupės narys, 1991–1992 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys, Kvalifikacijos ir organizavimo komisijos pirmininkas, 1992–1995 m. – Lietuvos Respublikos valstybės konsultantas, 1994 m. – Česlavo Milošo gimtinės fondo steigėjas ir vadovas, 1996–2010 m. – VDU Senato narys, 2004–2010 m. – VDU Tarybos narys, 2004–2008 m. – VDU Europos komisijos Meistriškumo tinklo ReSIST pagrindinis tyrėjas ir ReSIST projekto vykdomosios tarybos narys, 2007–2009 m. – patikimų skaičiavimų ir atsparumo gedimams konsultantas EK projekte ARTEMIS. 2010 m. – VDU profesorius emeritas. 2003–2007 m. – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas. 2004 m. paskelbtas studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės Garbės nariu.
Tarptautiniu mastu pripažinto mokslininko, išradėjo, daugelio universitetų garbės daktaro, gavusio apie 20 solidžių JAV ir tarptautinių įvertinimų, apdovanojimai Lietuvoje: 1990 m. pripažintas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu, nuo 1994 m. – VDU Garbės profesorius (Professor Honoris Causa), 1998 m. – DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordino kavalierius, 2010 m. tapo Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nariu, 2012 m. „Globalios Lietuvos apdovanojimuose“ – premija už viso gyvenimo pasiekimus, Kauno miesto savivaldybės I laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno miestui, paskelbtas Anykščių Garbės piliečiu ir kt.
Profesoriaus siūlymu 2004 m. J. Bakanausko gatvės daliai suteiktas Europos prospekto vardas.
Apie jį išleista: „Profesorius Algirdas Antanas Avižienis“ (Kaunas, 2012), Rimanto P. Vanago „Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai : mokslininko Algirdo A. Avižienio gyvenimo romanas“ (Vilnius, 2018).
2012 m. pristatytas filmas „Skaičių odisėja“, 2015 m. – dokumentinis filmas „Algirdas Antanas Avižienis. Gyvenimo odisėja“ (režisierius ir operatorius Arvydas Barysas).

2019 m. Algirdui Antanui Avižieniui suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas (KMS Tarybos 2019 06 18 sprend. Nr. T-253).
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Buvęs rektorius – Kauno garbės pilietis? / KD, BNS inf. – Portr. // Kauno diena. – 2019, birž. 11, p. 2.
2. Vardas : [žinutė] // Vakaro žinios. – 2019, birž. 19, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka