LEVINAS EMANUELIS [1906 01 12 Kaune – 1995 12 24 Paryžiuje], filosofas egzistencialistas, Sorbonos universiteto profesorius.

1906–1915 m., 1920–1923 m. gyveno Kaune.

Gimė ir užaugo Kauno senamiestyje. Tėvas Jechielis Levinas (gimęs Kaune 1878 m.) turėjo knygyną (Laisvės al. 25), kuriame pardavinėjo kanceliarijos reikmenis ir knygas rusų kalba. Namuose buvo kalbama jidiš ir rusiškai. Nuo šešerių metų hebrajų kalbos jį mokė pasamdytas mokytojas.
1915 m. Levinų šeima persikėlė į Charkovą, kur Emanuelis lankė licėjų. 1920 m. su tėvais grįžo į Kauną ir apsigyveno Kalėjimo (dabar Spaustuvininkų) g. Nr. 1. Mokėsi Kauno žydų gimnazijoje, kurioje buvo dėstoma rusų kalba. Prisiminimuose teigė, kad jį auklėjant buvo apsieita be religinių dogmų, bet remtasi šventaisiais raštais. Būsimąjį filosofą ugdė ir intelektuali aplinka, galimybė semtis žinių iš tėvo knygyne ir bibliotekoje esančių knygų. Didelį įspūdį jam padarė rusų literatūra. Gavęs atestatą, mamos patartas, nutarė studijuoti Strasbūro universitete, garsėjusiame geru parengimu.
1923 m. išvykęs mokytis į Prancūziją, susirašinėjo su Kaune likusia kaimynų dukra Raisa Levi ir 1932 m. Paryžiuje su ja susituokė. Savo raštuose dažnai minėjo litvakų kultūrą, pasiliko pavardės lietuvišką galūnę. Spauda dažnai įvardija jį kaip žydų kilmės lietuvį. Antrojo pasaulinio karo pradžioje Kaune gyvenusius šeimos narius naciai sušaudė.
Atviros Lietuvos fondas išleido autorių kolektyvo parengtą jo straipsnių rinkinį „Apie dievą, ateinantį į mąstymą“ (Vilnius, 2001) bei „Etika ir begalybė“ (Vilnius, 1994; 2003 m. – Brailio raštu). 2017 m. išleista E. Levino knyga „Laikas ir Kitas (Vilnius).

nuotrauka 2006 05 02 ant namo (Karaliaus Mindaugo pr. 37), minint 100-ąsias filosofo gimimo metines, buvo atidengta memorialinė lenta: „Šioje vietoje buvusiame pastate Lietuvos žydų šeimoje 1906 m. sausio 12 d. gimė vienas iškiliausių XX a. mąstytojų, filosofas Emanuelis Levinas. Mirė 1995 m. Paryžiuje“ (skulpt. Leonas Adomkus; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 02 10 įsak. Nr. A-570). 2012 m. kovo mėn. šalia atminimo lentos lietuvių kalba atidengta lenta su išverstu į prancūzų kalbą tekstu: „À cet endroit se dressait la maison dans laquelle est né le 12 janvier 1906 l\\\'un des plus éminents penseurs du XXe siècle, le philosophe Emmanuel Levinas. Issu d’une famille juive de Lituanie, il est décédé à Paris en 1995“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 03 21 įsak. Nr. A-1025).

2013 03 21 naujai gatvei Romainiuose suteiktas E. Levino vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-163).

2015 m. filosofo vardu pavadintas greta A. Mickevičiaus ir V. Putvinskio gatvių sankirtos esantis skveras.

nuotrauka 2021 12 06 V. Putvinskio g. 14 pastate (tarpukariu čia veikė Prancūzijos diplomatinė atstovybė; archit. Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) duris atvėrė LSMU Emanuelio Levino centras.
Prieiga per internetą: https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/emmanuelio-levino-centras/  [žiūrėta 2021 10 12],  https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/duris-atvere-unikalus-centras.html  [2022 01 10]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimo lenta garsiajam filosofui. – Iliustr. // 15 min. – 2006, geg. 3, p. 5.
2. Filosofo skveras prie funikulieriaus. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2015, gruod. 12, p. 3.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Pažėraitė, Aušra. Emanuelis Levinas ir jo šeima Kaune // Žmogus ir žodis. – 2001, t. 3, Nr. 4, p. 49–55.
5. Skučaitė, Virginija. Augęs lietuviškoje kultūroje, bet į ją neįaugęs. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 21, p. 17.
6. Smolienė, Agnė. Skverui prie funikulieriaus – garsaus filosofo vardas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, rugpj. 1, p. 2–3.
7. Smolienė, Agnė. Studentai savo lėšomis siūlo pastatyti paminklą. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, birž. 18, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka