RYMAITĖ ONA [1898 01 01 Kaune – 1950 05 10 Kaune, palaidota Šančių kapinėse; 1958 m. palaikai perlaidoti Panemunės kapinėse šalia tėvų (antkapinis paminklas skulpt. V. Rusecko)], aktorė.

1900–1915 m., 1921–1950 m. gyveno Kaune.

Jos aktorystės pradžia buvo 1906 m., kuomet ji pradėjo deklamuoti dar besimokydama „Saulės“ gimnazijoje, dalyvaudavo Šv. Juozapo darbininkų draugijos renginiuose. Nuo 1911 m. vaidino „Dainos“ draugijos bei A. Vitkausko skrajojamos trupės spektakliuose. 1915–1921 m. mokėsi Maskvoje S. Chaliutinos kursuose bei Dailės teatro studijoje, deklamavo J. Baltrušaičio, B. Sruogos, A. Vienuolio-Žukausko rengiamuose vakaruose.
Grįžusi į Kauną buvo priimta į Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidyklą. 1926 m. su jaunų aktorių grupe buvo įkūrusi „Mūsų teatrą“, kuriame vaidino ir režisavo. 1927–1928 m. tobulinosi Vakarų Europoje. 1928 m. vėl įžengė į Valstybės teatro sceną, kurioje per 32 metus suvaidino apie 200 pagrindinių vaidmenų veikaluose: A. Asnyko „Kęstutis“, F. Šilerio „Klasta ir meilė“ bei „Plėšikai“, garsiosiose V. Šekspyro bei nacionalinėse P. Vaičiūno, V. Krėvės, V. Mykolaičio-Putino dramose. Pasižymėjo įvairiapusiškumu. Puikiai deklamuodavo koncertuose ir labdaros vakaruose.
1935 m. apdovanota DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1945 m. ji buvo tarp pirmųjų Lietuvos aktorių, kuriai suteiktas nusipelniusios artistės vardas. Po mirties didelę palikimo dalį sesuo perdavė Muzikos ir teatro muziejui.
Antanas Vengris išleido knygą „Nemuno mergaitė: artistės Onos Rymaitės gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 1990).

nuotrauka 1988 12 12 Aleksoto mikrorajone, ant kuklaus namelio Žemojoje Fredoje (Piliakalnio g. 37), kurį 1930 m. aktorė pastatė savo tėvams, buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1950 m. gyveno aktorė Ona Rymaitė“ (Kauno m. LDT VK 1985 01 31 sprend. Nr. 33 p.). Čia buvo įrengtas memorialinis kambarys, kurį prižiūrėjo sesuo Veronika Rymaitė-Juozapavičienė. 2017 12 08 pakabinta nauja lenta: „Šiame name 1932–1950 m. gyveno Valstybės teatro aktorė Ona Rymaitė“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Milkova, Vaida. Kaune nyksta atminties ženklai garsiems teatralams; [su Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vedėjo Svaigedo Stoškaus, Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjo Sauliaus Rimo komentarais]. – Vilmanto Raupelio, Lietuvos teatro ir kino muziejaus archyvo nuotr. // Kauno diena. – 2018, saus. 6, p. 1, 8–9.
3. Ona Rymaitė. – Portr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 76–77.
4. Ona Rymaitė. – Portr. // Stasė Ramanauskienė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 193–194.
5. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka