VIENUOLIS ANTANAS, tikroji pavardė ŽUKAUSKAS [1882 04 07 Užuožeriuose (Anykščių r.) – 1957 08 17 Anykščiuose], rašytojas, lietuvių literatūros klasikas.

1919–1922 m., 1930 m., 1933–1947 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 m. dirbo Kaune „Lietuvos“ dienraštyje bei Spaudos biure. Vėliau buvo karo korespondentas ir važinėjo po visą Lietuvą. Pirmajam romanui „Prieš dieną“ nemažai medžiagos ėmė iš Kauno apygardos teismo bylų. 1919 m. K. Binkiui išvykus į užsienį, redagavo 3-čiąjį meno žurnalo „Veja“ numerį. 1920 m. dirbo „Skaitymuose“, o metų gale jau sekretoriavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. Gyveno mažoje mansardoje (Savanorių pr. 18A–3), į ją iš Maskvos parsivežė ir savo šeimą. Kaune išleido dvi pirmąsias savo Raštų knygas.
1922 m. išsikėlė į Anykščius, kur turėjo vaistinę. Dažnai lankydavosi Kaune. P. Višinskio g. 8 įsirengė namą, kuriame gyveno žmona su vaikais. Rašytojas atvykdavo, kai valstybės teatre buvo statomos jo dramos „1831 metai“, „Prieblandoje“, „Tvirtovė“, vykdavo literatūros vakarai ir kiti renginiai. Ilgiau gyveno Kaune 1930 m. rašydamas romaną „Kryžkelės“, už kurį laimėjo Vytauto Didžiojo metų II premiją.
1920–1937 m. išleista 11 tomų jo Raštų; 1953–1955 m. – 7 tomai.
1938 m. A. Vienuolis-Žukauskas apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. Skulptorius Antanas Aleksandravičius nulipdė rašytojo biustą (1953), Petras Aleksandravičius sukūrė biustą (1948) ir paminklą Anykščiuose (1981). Sukurtas dokumentinis filmas „Antanas Vienuolis“ (1969, rež. Gediminas Skvarnavičius) ir DVD tuo pačiu pavadinimu (1999, rež. Arvydas Liorančas).
Išleistos knygos: „Atsiminimai apie Vienuolį“ (Vilnius, 1963); Juozo Stonio „A. Vienuolio realizmo problemos, 1917–1940“ (Vilnius, 1966), „Antanas Vienuolis literatūros moksle ir kritikoje“ (Vilnius, 1980), „Antanas Vienuolis“ (Kaunas, 1982), Stasio Lipskio straipsnių rinkinys „Antanas Vienuolis šiandien“ (Vilnius, 1984), Rapolo Šaltenio apybraižos „A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (Vilnius, 1982) ir „Tikras netikras A. Vienuolis“ (Kaunas, 1994), Bronės Katinienės „Atodairų vasara: atsiminimai apie Antaną Vienuolį“ (Vilnius, 2002), Rasos Bražėnaitės „Atsiminimai apie Antaną Žukauską-Vienuolį“ (Utena, 2002, 2013), Onos Sedelskytės „Užuožerių Antaniukas: vaizdeliai iš A. Vienuolio vaikystės“ (Utena, 2003); Vidos Zasienės „Antanas Žukauskas-Vienuolis: iš muziejaus rinkinių“ (Vilnius, 2007).

nuotrauka 1975 m. Žaliakalnyje ant namo (P. Višinskio g. 8/3) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1933–1947 m. su pertraukomis gyveno Antanas Vienuolis-Žukauskas“. Nuo 2001 m. jame įrengtas Jono Jablonskio gimnazijos istorijos-etnografijos muziejus ir rašytojo memorialinė ekspozicija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Šaltenis, Rapolas. A. Vienuolis Kaune. – Iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr. 4, p. 10–11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka