BUTKEVIČIUS LIUDAS [1881 10 28 Vištytyje (Vilkaviškio r.) – 1963 10 25 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], Nepriklausomybės ir rezistencijos kovų dalyvis, pulkininkas, tremtinys.

[1915]–1963 m. (su pertraukomis) gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs į Lietuvą, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1918 11 30 paskirtas organizuojamo 1-ojo pėstininkų pulko ūkio viršininku. 1919 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. Aktyviai dalyvavo nepriklausomybės kovose su vokiečiais, bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1922 09 01 pakeltas į majorus. 1923 12 31 paskirtas III karo apygardos intendantu. 1925 05 20 suteiktas pulkininko leitenanto, 1930 11 23 – pulkininko laipsnis. 1937 11 18 išėjo į atsargą.
1926–1937 m. dirbo kariuomenės tiekimo valdybos ūkio inspektoriumi. Šiuo laikotarpiu buvo nuolat renkamas Karininkų ramovės seniūnų tarybos nariu-iždininku. 1938–1940 m. dirbo Ekonominės karių bendrovės direktoriumi Kaune. 1938 m. dalyvavo steigiant Pasitikėjimo bendrovę „Veikla“. Daug dėmesio skyrė žmogaus globos draugijai, globojo kurčių-nebylių mokyklą internatą. Padėdavo moksleiviams, studentams, nepasiturintiems asmenims. Išėjęs į atsargą dirbo įvairiose kooperatinėse bendrovėse, komisijose, komitetuose.
Kilus Vokietijos–SSRS karui, L. Butkevičius aktyviai dalyvavo Birželio sukilime, buvo Kauno gynybos vadas, LAF propagandos skyriaus viršininkas. 1944 m. vasario mėn. už pogrindinę veiklą gestapo suimtas ir kalintas Kauno VI forte. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai taip pat buvo suimtas ir tardytas.
1945 m. kartu su bendražygiais Skardupiuose (Marijampolės apskr.) įkūrė „Tauro“ partizanų apygardą. Dėl išdavystės suimtas. 1946 07 20 nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Karagandos, Spasko ir kt. Kazachstano lageriuose.
1955 12 12 grįžo į Lietuvą. Neturėdamas pastovios gyvenamosios vietos, apsistodavo pas giminaičius. Gyveno Marijampolėje, vėliau – Kaune (Amaliuose). Rašė atsiminimus, eilėraščius, drožinėjo. 1961 m. namuose atlikus kratą buvo atimti L. Butkevičiaus rankraščiai, eilėraščiai ir kt.
Apdovanotas: 1926 m. – II rūšies Vyties kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, 1928 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1930 m. – Savanorių kūrėjų medaliu, 1932 m. – DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, 1937 m. – Šaulių žvaigžde, DLK Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (1999 m. po mirties).
2015 m. išleista Viliaus Kavaliausko knyga „Pulkininkas Liudas Butkevičius : mokytojas, karininkas, rezistencijos vadovas“ (Vilnius).

nuotrauka 2013 12 18 Žaliakalnyje, ant namo (Lietuvių g. 15) atidengta memorialinė lenta: „Čia 1937–1945 m. gyveno Nepriklausomybės ir rezistencijos kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordinų kavalierius, pulkininkas Liudas Butkevičius (1881–1963)“ (skulpt. Balys Gudas; Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2013 11 29 įsak. Nr. A-3219).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Marcinkevičienė, Danutė. Įamžintas rezistencijos dalyvio atminimas // XXI amžius. – 2014, saus. 4, p. 9.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka