KUMPIS JUOZAS [1901 02 17 Šiauliuose – 1920 10 10 Varėnoje], savanoris, karo lakūnas, leitenantas.

1919–1920 m. gyveno Kaune.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, iš Rusijos grįžo į Lietuvą. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, mokėsi Kauno aviacijos mokykloje. Ją baigė leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas Aviacijos dalies 1-osios oro eskadrilės lakūnu.
Dalyvavo kovose su lenkų okupantais. 1920 10 04 6 lėktuvų būrys turėjo surasti Varėnos stotyje į lenkų apsuptį patekusį šarvuotą traukinį „Gediminas“ ir jį sunaikinti. Bombardavimo metu J. Kumpis buvo sužeistas į galvą; jo pilotuojamas lėktuvas LVG C. VI nukrito. Sunkiai sužeistas leitenantas su žvalgu J. Pranckevičiumi pateko į lenkų nelaisvę. Po savaitės J. Kumpis mirė nuo žaizdų Varėnos ligoninėje. Palaidotas gimtuosiuose Šiauliuose.
Po mirties buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties kryžiumi su kardais, o 1930 m. – Savanorių medaliu.

1934 m. Kaune ltn. J. Kumpio vardu pavadinta gatvė (1934 06 07 Kauno m. Tarybos nut. Nr. 726; pavadinimas panaikintas 1946 12 12 Kauno m. DŽDT VK nut. Nr. 638). 1990 m. Aleksoto mikrorajone buvusiai V. Čkalovo gatvei grąžintas J. Kumpio vardas (Kauno m. mero 1990 08 16 potv. Nr. 246).

nuotrauka 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta: „Av. ltn. Juozas Kumpis 1901 II 17–1920 X 10 Karo lakūnas, pirmasis žuvęs Nepriklausomybės oro kovose“ (archit. Algimantas Mikėnas).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. J. Kumpio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 95.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka