SAMULEVIČIUS RAIMUNDAS [1937 09 25 Kaune – 1981 02 02 Vilniuje, palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune; antkapinio paminklo skulpt. Juozas Šlivinskas, archit. Vladas Mačys], dramaturgas.

1937–1938 m., 1973–1981 m. gyveno Kaune.

Gimė Kaune, bet nuo vienerių metukų augo pas senelę Praulių kaime. Lankė netoliese esančią Jonavos geležinkelio stoties pradinę mokyklą. Baigęs Jonavos vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, kurios nebaigė. 1955–1962 m. dirbo bitininku Jonavos r. kolūkyje, vėliau išvažiavo studijuoti į Maskvą. 1973 m. baigė dramaturgijos studijas M. Gorkio literatūros institute.
1954 m. buvo atspausdinta pirmoji jo pjesė „Studentiška novelė“. Sukūrė daug pjesių, kurios buvo išverstos į kitas kalbas ir statomos tolimiausiose užsienio šalyse, o gimtinėje dažnai buvo nesuprastas ir kritikuojamas. Aktyviai reiškėsi Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus veikloje, dirbo literatūros konsultantu.
R. Samulevičiaus dramaturginis debiutas įvyko Kauno dramos teatre 1964 02 23. Pastatytos jo pjesės: „Studentiška novelė“ (1964, profesionalioje scenoje suvaidinta per 100 kartų), „Paklydęs tarp žvaigždžių“ (1965), „Nenusimink, Tomai“ (1981), „Jeigu pasibels...“ (1967). Inscenizavo: J. Vaižganto „Nebylį“, P. Merime „Lokį“, V. Krėvės „Skirgailą“.
1967 m. dramaturgo pjesė „Jeigu pasibels... Vienos rudens nakties įvykiai“ įvertinta B. Dauguviečio II premija, 1976 m. pjesės „Kaip vėjas laukuos...“ ir „Paukšti, ateik čia!“ – I premija, 1984 m. (po mirties) drama „Karūna ir smėlis“ – I premija.
Po sūnaus žūties neaiškiomis aplinkybėmis Vilniuje, Stasė Samulevičienė parengė spaudai visą jo kūrybinį palikimą. Išleistos knygos: „Ugniakuras pagiry“ (1981), „Erškėtrožės rudenį“ (1985), „Dangus prieš vėtrą“, (1986), „Kanaleto pokštas“ (1987), knyga apie dailininką A. Samuolį „Baltoji obelis“ (1985). Liko nemažas pluoštas originalių jo piešinių.
70-ojo jubiliejaus proga 2007 09 24 Jonavos krašto muziejuje pristatytas filmas apie dramaturgą „Trapūs, lyg nuausti iš rūko“. Maironio literatūros muziejus, kuriame saugomas rašytojo archyvas, išleido jam skirtą bukletą „Raimundui Samulevičiui – 55“ (Kaunas, 1993) ir gausiai iliustruotą leidinuką „Raimundas Samulevičius, 1937–1981“. Danutė Marcinkevičienė parengė leidinį apie R. Samulevičių ir kitus „Buvo mylimi – teliks neužmiršti...“ (Kaunas, 2007), 2012 m. – „Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko“.

nuotrauka 1989 02 22 mažoje Žaliakalnio gatvelėje ant namo (Vaisių g. 16A) buvo atidengta pirmoji atminimo lenta: „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. – Lietuvos TSR nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja, liaudies menininkė Stasė Samulevičienė“ (Kauno m. LDT VK 1989 07 14 potv. Nr. 282 p.) 2002 m. pavogta.
2005 02 09 atidengta antroji šlifuoto granito memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. „Šypsenos“ ordininkė, žymi tautodailininkė Stasė Samulevičienė (skulpt. Algimantas Šlapikas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 01 26 įsak. Nr. A-241).

1991 10 25 Prauliuose (Jonavos r.) atidarytas Jonavos krašto muziejaus filialas – trijų garsių Samulevičių memorialinis muziejus, kuriame saugomi autentiški baldai, R. Samulevičiaus knygų kolekcija, fotografijos bei kiti dokumentai.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Jonava/jonavos_muziejus.htm#muziejaus_padaliniai  [žiūrėta 2010 08 18]

Nuo 1993 m. kas antri metai Jonavoje vyksta tradicinis kraštiečio R. Samulevičiaus atminimui skirtas tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Aidas“.

1997 09 03 60-ųjų rašytojo metinių proga Jonavos 6-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta jo vardu. Tais pačiais metais įkurtas mokyklos muziejus su R. Samulevičiaus memorialine ekspozicija.
Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Jonava/samuliaviciaus_mokyklos_muziejus.htm  [žiūrėta 2010 08 18]

2012 10 25 vienai Kauno gatvei suteiktas S. ir R. Samulevičių vardas (KMS 2012 10 25 sprend. Nr. T-573, KMS tarybos 2012 12 20 sprendimas Nr. T-737), kuris 2015 12 29 pakeistas Pietų gatvės pavadinimu (KMS tarybos 2015 12 29 sprend. Nr. T-740). 2016 05 03 naujai gatvei suteiktas S. ir R. Samulevičių gatvės pavadinimas (KMS tarybos 2016 05 03 sprend. Nr. T-212).
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/seniunijos/keiciasi-s-ir-r-samuleviciu-gatves-pavadinimas/  [žiūrėta 2016 05 20]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kanopkaitė, Rūta. Atminimo salelė Žaliakalnyje: Vaisių gatvėje atidengtos atminimo lentos, primenančios kūrybingą Samulevičių giminę. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas.10, p. 18.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Marcinkevičienė, Danutė. Buvo gabus ir perspektyvus dramaturgas // XXI amžius. – 2006, vas. 1, p. 6, 16.
4. Marcinkevičienė, Danutė. Raimundo Samulevičiaus garbei // Kauno diena. – 1995, kovo 25, p. 5.
5. Marcinkevičienė, Danutė. Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko : [atsiminimai apie Antaną Samuolį, Stasę Samulevičienę ir Raimundą Samulevičių]. – Kaunas, 2012. – P. 8.
6. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2012, lapkr. 2, p. 16.
7. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2013, sausio 4, p. 16.
8. Samulevičius Raimundas. – Portr. // Jonavos krašto žmonės. – Jonava, 2005. – P. 153–155.
9. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Dramatiškas dramaturgo likimas: 25 metai neišsklaidė abejonių ir tebedengia tragišką rašytojo Raimundo Samulevičiaus žūtį. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas. 4, p. 11, 13.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka