BABICKAITĖ-GRAIČIŪNIENĖ UNĖ (Une Baye) [1897 05 01 Laukminiškiuose (Kupiškio r.) – 1961 08 01 Kaune], aktorė, režisierė.

1918–1919, 1936–1950, 1953–1961 m. gyveno Kaune.

Baigusi Peterburgo Imperatoriškąją konservatoriją ir Polako dramos kursus atvyko į Kauną. 1918–1919 m. sėkmingai vaidino ir režisavo „Dainos bei scenos“ draugijoje. 1919 m. su pirmąja Lietuvos diplomatine misija išvyko į Ameriką. JAV lietuvių kolonijose rengė spektaklius, organizavo dramos kursus. Une’s Baye pavarde dalyvavo keliuose filmuose. Nuo 1924 m. vaidino amerikiečių teatruose Čikagoje, Niujorke, Vašingtone.
1928 m. su vyru V. A. Graičiūnu išvyko į Europą. Iki 1931 m. vaidino ir režisavo Londone bei Paryžiuje. 1936 m. sugrįžusi į Kauną iki 1939 m. vadovavo Šaulių sąjungos teatrui, radiofone deklamavo poeziją. 1948–1950 m. vadovavo Kauno universiteto Statybos fakulteto dramos būreliui.
1951 m. Unė Babickaitė su vyru buvo suimti ir po tardymų Maskvoje nuteisti: Unė – 5, Vytautas Andrius – 10 m. lagerių, kur jis netrukus žuvo. 1953 m. Unė buvo amnestuota ir grįžo Kauną. Iš pradžių apsigyveno Obuolių gatvėje Daujotų kieme esančiame ūkiniame pastate-skalbykloje, vėliau – Domo Kaubrio name (A. Mackevičiaus g.) pragyveno iki mirties.
U. Babickaitė-Graičiūnienė visą gyvenimą rinko eksponatus Balio Sruogos kurtam Teatro muziejui Kaune. Didelis aktorės fondas (nuotraukos, afišos, laikraščių iškarpos, knygos, kt.) saugomas Teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas atskiras Unės Babickaitės-Graičiūnienės archyvas.
Linas Broga su žmona parengė ir išleido Unės Babickaitės knygas „Atsiminimai. Dienoraštis. Laiškai“ (Vilnius, 2001) bei „Laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 2005).

nuotrauka 1998 09 03 prie namo (Vaižganto g. 14) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1935–1951 m. gyveno žymus vadybos mokslininkas, Lietuvos vadybos draugijos įkūrėjas, Vytautas Andrius Graičiūnas ir Šaulių sąjungos teatro režisierė, aktorė Unė Babickaitė-Graičiūnienė“ (skulpt. Stasys Žirgulis; Kauno m. mero 1998 08 18 potv. Nr. 308. Papildytas 1999 03 05 Nr. 85).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Andriuškevičius, Arūnas. VDU paminėtos 100-osios vadybos pradininko gimimo metinės. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugs. 4, p. 5.
2. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Vytauto Didžiojo universitete bus pagerbtas žymusis vadybos mokslininkas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugs. 2, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka