KRIŠČIUKAITIS-AIŠBĖ ANTANAS [1864 07 24 Paežeriuose (Vilkaviškio r.) – 1933 10 30 Kaune; palaidotas senosiose miesto (Karmelitų), perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], rašytojas, teisininkas, profesorius.

[1919]–1933 m. gyveno Kaune.

1918 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą ir likusią gyvenimo dalį čia kūrė teisinės valstybės pagrindus. Organizavo Teisingumo ministeriją, Lietuvos Aukščiausiąjį teismą ir iki mirties ėjo Lietuvos Vyriausiojo tribunolo pirmininko pareigas. 1920 m. įregistravo Lietuvos teisininkų draugiją ir 13 metų jai vadovavo. Redagavo draugijos leidžiamą žurnalą „Teisė“, kūrė lietuvišką teisinę terminiją.
Nuo 1923 m. buvo LU Teisių fakulteto profesorius, baudžiamosios teisės dėstytojas. Parengė Baudžiamojo proceso įstatymo projektą ir baudžiamojo proceso kursą studentams. Redagavo 1930 m. Kaune išleistą Teisingumo ministerijos leidinį “Lietuvos teismas 1918–1928 m.“, pirmininkavo pirmajam lietuvių-latvių-estų teisininkų kongresui, įvykusiam Kaune 1931 05 21–23 d.
Aišbės slapyvardžiu rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuviškasis balsas“, „Vienybė lietuvninkų“, „Garsas“, „Varpas“, „Nemuno sargas“ ir kt. Parašė apsakymų rinkinį „Kas teisybė, tai ne melas“ (1892, 1974), trumpų satyros vaizdelių ir feljetonų rinkinį „Satyros trupiniai“ (1928), išvertė nemažai garsių pasaulio rašytojų kūrinių.
1931 m. gavo aukščiausią Lietuvoje apdovanojimą – Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordiną. Gimtuosiuose Paežeriuose pastatytas jam skirtas stogastulpis (tautodail. Leonas Juozonis).

1934 m. Skerdyklos gatvė buvo pavadinta jo vardu (Kauno m. Tarybos 1934 06 07 nut. Nr. 726). 1991 m. Vilijampolės mikrorajone buvusiai E. Šimaitės gatvei suteiktas A. Kriščiukaičio vardas (Kauno m. mero 1991 08 13 potv. Nr. 1269).

nuotrauka 1997 07 24 Kauno centre prie namo (Trakų g. 5) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1933 m. gyveno rašytojas, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas, Teisininkų draugijos kūrėjas ir pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Antanas Kriščiukaitis-Aišbė“ (archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1997 03 14 potv. Nr. 117).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juškienė, Dalia. Įamžinimo dovana gimtadienio proga. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, liep. 25, p. 5.
2. KAA, f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. A. Kriščiukaičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 91.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka