BUČAS BERNARDAS [1903 11 18 Naurašiliuose (Panevėžio r.) – 1979 12 21 Kaune; palaidotas Romainių kapinėse; antkapinio paminklo aut. Danutė Danytė (Varnauskienė)], skulptorius.

1937–1979 m. gyveno Kaune.

Besimokydamas Panevėžio gimnazijoje, 1923–1925 m. dalyvavo pinigų projektų, pašto ženklų, kortų konkursuose ir laimėjo daugumą premijų. 1926 m., skulptoriaus J. Zikaro paskatintas ir globojamas rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės, išvyko studijuoti dailės į Romą, kur 1927 m. laimėjo J. Adomaičio-Šerno paminklo konkursą Čikagoje. Vėliau studijavo Briuselio dailės akademijoje, o 1936 m. gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, tobulinosi Paryžiuje. Čia susituokė su poete Salomėja Nėrimi. Po studijų menininkai įsikūrė Palemone, pagal B. Bučo projektą statytame name, kuriame gyveno 1937–1941 m. Skulptorius mūriniame priestate buvo įsikūręs dirbtuvę. 1962 m. Palemone įkurtame Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nėries g. 7) yra eksponatų, skirtų B. Bučo atminimui.
1940–1941 m. skulptorius dėstė Kauno prekybos vidurinėje mokykloje. Ilgus metus vadovavo „Dailės“ kombinato meno tarybai.
Iliustravo liaudies pasakas, sukūrė Maironio antkapinį horeljefą prie Kauno arkikatedros bazilikos sienos (1934), bareljefus Žemės banko fasadui. 1938–1939 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus užsakymu sukurti S. Žukausko, V. Putvinskio, M. Jankaus, P. Vileišio biustai, skulptūra „Sėjėjas“ (1935, II variantas – 1939). 1955 m. karo muziejaus sodelyje pastatyta antkapinė poetės Salomėjos Nėries skulptūra 1992 m. perkelta į Petrašiūnų kapines.
2016 m. išleista Saulutės Genovaitės Markauskaitės monografija „Skulptorius Bernardas Bučas“ (Kaunas).

nuotrauka 2005 m. ant namo Palemone (S. Neries g. 7) atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Salomėjos Nėries memorialinis muziejus. Šį namą poetė Salomėja Bučienė-Nėris ir jos vyras skulptorius Bernardas Bučas pasistatė 1937 m. Čia gyveno iki 1941 m.“

nuotrauka 2012 02 10 Žaliakalnyje, prie namo (Seinų g. 5) atidengta skulptūra-atminimo lenta: „Šiame name 1951–1979 m. gyveno ir kūrė skulptorius Bernardas Bučas“ (skulpt. Danielius Sodeika; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 06 28 įsak. Nr. A-2343).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengta atminimo skulptūra – lenta Bernardui Bučui / Kauno miesto savivaldybės informacija. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2012, vas. 18, p. 8.
2. Atminimo ženklas B. Bučui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, vas. 11, p. 4.
3. Įamžintas atminimas / Eltos inf. // Naujos tėviškės žinios. – 2012, vas. 15, p. 6.
4. Neįprastai pagerbtas : [žinutė] // Vakaro žinios. – 2012, vas. 14, p. 4.
5. Skulptorius Bernardas Bučas. Saulutė Genovaitė Markauskaitė. – Kaunas, 2016. – P. 381–382.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka