SALYS ANTANAS [1902 07 21 Reketėje (Kretingos r.) – 1972 07 31 Filadelfijoje (JAV)], kalbininkas.

1923–1925 m., 1930–1940 m. gyveno Kaune.

1923–1925 m. Kauno universitete studijavo lietuvių kalbą ir lyginamąją indoeuropiečių kalbotyrą. Gavęs stipendiją, 1925–1929 m. tęsė studijas Leipcige (Vokietija), specializavosi Hamburgo universitete. 1929 m. apgynė daktaro disertaciją apie žemaičių tarmes.
Dar studijuodamas buvo K. Būgos rengiamo lietuvių kalbos žodyno sekretoriumi. 1930–1939 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Čia 1930 m. įkūrė pirmąją Lietuvoje fonetikos laboratoriją ir pirmasis pradėjo eksperimentinės fonetikos tyrimus. Tikslino tarmių ribas, sudarė tarmių žemėlapį ir duomenų rinkimo anketas. 1939–1941 m. buvo Lituanistikos instituto (Kaune, vėliau Vilniuje) Lietuvių kalbos skyriaus vedėjas. Prisidėjo prie Lietuvių kalbos draugijos atgaivinimo, laikraščio „Gimtoji kalba“ įsteigimo, daug rašė „Lietuviškajai enciklopedijai“, skelbė savo straipsnius kt. moksliniuose žurnaluose, leidiniuose, laikraščiuose. Buvo Valstybės Tarybos patarėjas terminologijos klausimais, taip pat Terminologijos, Rašybos, Pavardžių ir vietovardžių komisijų narys. Jo rūpesčiu ir pastangomis sudarytas visų surinktų pavardžių žodynas, kuris dėl okupacijos ir karo nebuvo paskelbtas. Aktyviai dalyvavo katalikiškoje akademinėje veikloje.
1940 m. persikėlė į Vilnių, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
Parašė pirmąjį lietuvišką automobilizmo vadovėlį „Automobilio ekonomija“ (1932, Kaunas), „Lietuvių kalbos tarmės“ (1935), „Lietuvos žemėlapio vardynas“ (1956) ir kt. Didelis kalbinių studijų, straipsnių palikimas po A. Salio mirties buvo susistemintas ir išleistas keturiais „Raštų“ tomais (1979–1992) Romoje. 1995 m. išleista „Baltų kalbos, tautos bei kiltys : lietuvių giminaičiai“.
1972 m. apie jį sukurtas dokumentinis filmas.

2013 03 21 naujai gatvei Aleksote suteiktas A. Salio vardas (KMS tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-165).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-165.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka