HERBAČIAUSKAS JUOZAPAS ALBINAS (Herbaczewski Jozef Albin) [1876 10 20 Lankeliškiuose (Vilkaviškio r.) – 1944 12 03 Krokuvoje (Lenkija)], literatūrologas, lietuvių ir lenkų rašytojas modernistas, vertėjas bei visuomenės veikėjas.

1923–1933 m. gyveno Kaune.

Baigęs Marijampolės gimnaziją, mokėsi ir dėstė lietuvių kalbą Krokuvoje. 1923 m. grįžęs į Lietuvą, LU dėstė lenkų kalbą ir literatūrą. Rašė straipsnius žurnalams „Aušrinė“, „Gaisai“, „Baras“, „Lietuvos žinios“, „Naujoji Lietuva“ ir kt. Ankstyvąsias publikacijas pasirašydavo slapyvardžiu Jaunutis Vienuolis, atitikusiu to meto nuotaikas. Parašė straipsnius „Mūsų literatūros pagrindiniu klausimu“ (1928), „Vincas Krėvė-Mickevičius ir mūsų laikai“, „Mūsų gyvenimo kuriozai“ (abu 1930). Bendradarbiavo ir lenkų spaudoje.
Aktyviai dalyvavo Kauno bohemos susibūrimuose ir debatuose, dažnai vykusiuose Laisvės al. buvusioje „Konrado“ kavinėje. Augęs Lietuvoje, jaunystę praleidęs Lenkijoje, J. A. Herbačiauskas ieškojo būdų kaip suartinti abi tautas bei sumoderninti lietuvių literatūrą. Okultizmo idėjas skleidė esė rinkinyje „Dievo šypsenos“ (1929 m.). Parašė dramatizuotus kūrinius: „Tyrų vienuolis“ (1930), „Lietuvos griuvėsių himnai“, „XIII kapinynų simfonija“ (1925) ir kt. Išleistas jo esė rinkinys „Erškėčių vainikas“ (1908, 1992).
1925 m. skulptorius J. Zikaras sukūrė profesoriaus portretą iš gipso. 2011 m. Kauno valstybiniame dramos teatre (KVDT) rež. Gytis Padegimas pastatė spektaklį „JAH“ (pavadinime užkoduoti J. A. Herbačiausko inicialai), kuriame atsiskleidžia rašytojo gyvenimo istorija.
Literatūros kritikė Eugenija Vaitkevičiūtė apie šią spalvingą asmenybę parengė monografiją „Žinomas nežinomas Juozas Albinas Herbačiauskas“ (Kaunas, 2007).

nuotrauka 2011 01 28 miesto centre ant namo (Kęstučio g. 58) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1929–1932 m. gyveno žymus lietuvių ir lenkų kultūrų ir visuomenės veikėjas, rašytojas, literatūros kritikas, tautinio lietuvių atgimimo puoselėtojas Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944)“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 07 21 įsak. Nr. A–2537). Lentos tekstas lietuvių ir lenkų kalbomis (skulpt. Stasys Žirgulis).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kanopkaitė, Rūta. Literatūros donkichoto pamokos // Kauno diena. – 2008, vas. 22, p. 11.
2. Kauno karuselė / parengė Aurina Venislovaitė. – Iliustr. – Rubrika: Spektras // Nemunas. – 2011, saus. 27–vas. 2 (Nr. 4), p. 12.
3. Meškauskaitė, Audronė. Juozapo Albino Herbačiausko atminimo ženklai. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, vas. 3–9, p. 2, 9.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka