MINKOVSKIS HERMANAS [1864 06 22 Kaune – 1909 01 12 Gėtingene (Vokietija)], vokiečių matematikas ir fizikas.

1864–1872 m. gyveno Kaune.

1864 m. gimė turtingo javų pirklio šeimoje. Vaikystę praleido Aleksote, kuris tuo metu priklausė Suvalkų gubernijos Garliavos valsčiui. Pradėdamas lankyti Kauno gubernijos (dab. Maironio) gimnaziją iš vyresniojo brolio buvo išmokęs skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Sulaukęs septynerių metų lankė kitapus Nemuno esančios gimnazijos parengiamąją klasę. Išryškėjus neeiliniams sugebėjimams, buvo perkeltas į antruosius metus besimokančiųjų grupę, kartu su broliu padėdavo tvarkyti šeimos verslo apskaitą.
Hermanas ėjo devintuosius metus, kai 1872 m. tėvas patyrė didelius finansinius nuostolius ir persekiojimą dėl 1863 m. sukilimo rėmimo, todėl šeima spalio mėn. persikėlė į Karalaičių. Būdamas 15 metų jau studijavo universitete.
Mokslininkas pasiekė didelių rezultatų matematikoje, bet pasaulinę šlovę pelnė jo darbai fizikos srityje. H. Minkovskis iškėlė hipotezę apie erdvės ir laiko vienybę, nustatė jos geometrinę struktūrą, pirmasis atrado nekintantį reliatyvumo teorijos dydį. Jo sukurtos keturmačio pasaulio idėjos buvo labai radikalios, o kūriniai spausdinami daugeliu kalbų. A. Einšteinas teigiamai įvertino ir panaudojo H. Minkovskio matematinius atradimus, jo darbais remiasi šiuolaikinė gravitacijos teorija, astrofizika, kosmologija, mikropasaulio fizika, elektrodinamika ir kiti mokslai.
Yra žinių, kad garsusis matematikas gimtajame Aleksote apsilankė apie 1905 m., kur susitiko su buvusiais kaimynais, jį sutinkant Gubernijos gimnazijoje buvo iškilmingai išrikiuoti mokiniai.
Minkovskio vardu pavadinta konstanta.

1922 m. pagerbiant įžymųjį mokslininką, pagrindinė Fredos gatvė Aleksoto mikrorajone buvo pavadinta H. Minkauskio vardu. Vokiečių okupacijos metais, siekiant žydų kilmės mokslininko vardą išbraukti iš gyvenimo, pavadinimas pakeistas. Po Antrojo pasaulinio karo gatvė vadinosi H. Minkovskio, o nuo 1954 m. – A. Kranausko vardu.
1989 m. pažymint Hermano Minkovskio gimimo 125-ąsias ir jo brolio Oskaro mokslinio atradimo 100-ąsias metines gatvei, kur prabėgo jų vaikystė, suteiktas H. ir O. Minkovskių vardas (Kauno m. LDDP VK 1989 11 21 sprend. Nr. 451; KMS tarybos 2011 05 12 sprend. Nr. T-323).

nuotrauka 1986 05 15 ant Maironio vidurinės mokyklos (dab. Kauno Maironio universitetinė gimnazija) (Gimnazijos g. 3) buvo prikabinta pirmoji atminimo lenta: „Šiame pastate buvusios gubernijos gimnazijos parengiamosiose klasėse 1871–1872 m. mokėsi žymus fizikas ir matematikas Hermanas Minkovskis. 1867–1872 m. čia mokėsi fiziologas ir gydytojas Oskaras Minkovskis“ (1985 06 24 Lietuvos TSR Ministrų Taryba priėmė nutarimą įpareigoti Kauno m. VK įrengti memorialinę lentą prie mokyklos pastato, kuriame mokėsi Hermanas ir Oskaras Minkovskiai).
2005 m. ant gimnazijos fasado atidengta antroji memorialinė lenta: „Šiame pastate buvusioje gubernijos gimnazijoje 1867–1872 m. mokėsi fiziologas ir gydytojas Oskaras Minkovskis, 1871–1872 m. čia mokėsi žymus fizikas ir matematikas Hermanas Minkovskis“ (archit. Jonas Lukšė) (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 03 01 įsak. Nr. A-733).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozapavičius, Pranas. Mokslininkas prof. Hermanas Minkovskis. – Kaunas, 1964. – 10 p. – Mašinraštis.
2. Hermanas Minkovskis 1864–1909. – Portr. // Garsūs Lietuvos žydai. – Vilnius, 2008. – P. 80.
3. KAA, f. 219, ap. 1, b. 179, lap. 116.
4. Kairienė, Aldona. Kuo žymūs broliai Minkovskiai? – Iliustr. // Diena. – 1996, kovo 9, p. 13.
5. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
6. H. ir O. Minkovskių g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 111–112.
7. Martišius, Jonas Algirdas ir Šimkus, Algimantas. „Insulino senelio“ mokykla // Mokslo Lietuva. – 1993, liepa, Nr. 10, p. 12.
8. Lietuvos matematiko vardu pavadinta konstanta // Mokslo Lietuva. – 2019, saus. 27, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka