BALČIKONIS JUOZAS [1885 03 24 Ėriškiuose (Panevėžio r.) – 1969 02 05 Vilniuje], kalbininkas, vertėjas, akademikas.

1924–1940 m. gyveno Kaune.

1924–1931 m. Lietuvos universiteto docentas, 1930–1944 m. – „Lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiasis redaktorius. Redagavo žodyno I ir II tomus (iš dalies ir III tomą), buvo M. Valančiaus raštų redaktorius. Surinko ir paskelbė J. Jablonskio raštus (5 t., 1933–1936). Bendradarbiavo su lietuviškais periodiniais leidiniais, išvertė į lietuvių kalbą daug pasakų.
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas išleido Juozo Balčikonio „Rinktinų raštų“ dvitomį (Vilnius, 1978–1982).
1979 m. sukurtas kalbininko biustas (skulpt. Mindaugas Navakas), 1985 m. – vokas su J. Balčikonio portretu (dail. J. Bajoriūnaitė).
Išleista Vytauto Vitkausko knyga „Juozas Balčikonis“ (Kaunas, 1985), „Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną : atsiminimai apie kalbininką Juozą Balčikonį“ (Vilnius, 2006), Aldono Pupkio monografija „Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ (Vilnius, 2013).

nuotrauka 1990 10 30 Aleksote, prie namo (Amerikos lietuvių g. 9) prikabinta atminimo lenta: „Šį namą 1932 m. pasistatė poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis. Čia 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Pastato projekto autorius – architektas K. Reisonas” (Kauno LDT VK 1990 01 15 potv. Nr. 13p.). 1994 m. lenta dingo.
2005 12 23 buvo pakabinta nauja memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Namą pagal architekto Karolio Reisono projektą 1932 m. pastatė prelatas Jonas Mačiulis-Maironis“ (skulpt. Algimantas Šlapikas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 09 26 įsak. Nr. A-3418).

2013 03 21 naujai gatvei Aleksote suteiktas J. Balčikonio vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-165).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Juozas Balčikonis /1885–1969/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 138–139.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Rūkienė, Danutė. Statytas muziejui, atiteko redakcijai, liko darželiui // Diena. – 1995, bal. 8, priedas „Kaunas ir kauniečiai“, p. 10.
4. Ruseckaitė, Aldona. Pasvarstymai nejubiliejinio gimtadienio proga. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, lapkr. 12, p. 1–2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka