BANAITIS SALIAMONAS [1866 07 15 Vaitiekupiuose (Šakių r.) – 1933 05 04 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, spaustuvininkas, leidėjas, visuomenės veikėjas.

1904–1933 m. gyveno Kaune.

1905 m. Kaune įsteigė pirmąją lietuvišką spaustuvę, kurioje spausdino knygas ir lietuvišką periodiką. Iki 1914 m. išspausdino apie 1,3 mln. egz. knygų bei brošiūrų ir 1,7 mln. egz. laikraščių. Pirmojo pasaulinio karo metais iš okupacinės nacių valdžios gavo leidimą steigti lietuvišką gimnaziją, pats atidarė 12 pradinių mokyklų Kaune, organizavo Lietuvos prekybos ir pramonės banką, buhalterijos kursus. Nuo 1915 m. lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis leido laikraštį „Kauno žinios“.
1918 m. vasario 16 d. S. Banaitis dalyvavo pasirašant Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Jis įkūrė Lietuvos garlaivių akcinę bendrovę, Lietuvos žemdirbių sąjungą, redagavo jos laikraštį „Žemdirbių balsas“. Bendradarbiavo leidiniuose „Žvaigždė“, „Vilniaus žinios“. Išvertė ir išleido „Japonų pasakas“ (1907).
2001 m. jo atminimui iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės diena“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Jokūbas Zovė). Tėviškėje jo atminimui pastatytas stogastulpis bei paminklinis akmuo. Šakiuose S. Banaičio vardas suteiktas gatvei, Zanavykų muziejuje įrengta jam skirta ekspozicija. Jo vardas įamžintas Sintautų bažnyčioje bei Signatarų namuose Vilniuje. 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (archit. Stanislovas Kalinka).
Apie S. Banaitį išleistos dvi Viliaus Užtupo knygos: „Saliamono Banaičio spaustuvė“ (Vilnius, 1996) ir „Saliamonas Banaitis: spaustuvininkas, kultūros veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras“ (Vilnius, 2002), 2015 m. – Povilo Baršio knyga „Vasario 16-osios Akto signataras Saliamonas Banaitis“ (Vilnius).
2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis“ (rež. Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė).

nuotrauka 1996 02 15 prie namo (Rotušės a. 23), kuriame leidėjas gyveno, atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name gyveno Nepriklausomybės akto signataras Saliamonas Banaitis, įkūręs čia pirmąją Kaune lietuvišką spaustuvę, veikusią 1905–1918 m.“ (skulpt. Kazimieras Švažas, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1995 12 08 potv. Nr. 806).

1997 10 02 Linkuvos mikrorajono gatvė Vilijampolėje pavadinta S. Banaičio vardu (Kauno m. valdybos 1997 12 02 sprend. Nr. 905).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Banaičio Saliamono spaustuvė (1905–1918) // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 149–153: iliustr.
2. Jančauskaitė, Kristina. Įamžino Saliamono Banaičio atminimą. – Iliustr. // Garsas. – 1996, vas. 20, p. 4.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Krapavickaitė, Diana. Autobusų stočiai renkamas vardas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, vas. 27, p. 3.
5. Saliamono Banaičio atminimas. – Iliustr. // Saliamonas Banaitis / Vilius Užtupas. – Vilnius, 2002. – P. 209–212.
6. Šauniam vyrui atminti. – Portr. // Kauno pirmadienis. – 1996, vas. 19–25, p. 4.
7. Užtupas, Vilius. Saliamonas Banaitis ir pirmoji lietuviška spaustuvė Kaune // Iš lietuvių knygnešystės ir periodikos istorijos. – Vilnius, 1994. – P. 23–24.
8. Tamulaitis, Gintautas, Vitkus, Aleksandras. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 18–19.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka