BALUTIS BRONIUS KAZYS [1880 01 05 Seirijuose – 1967 12 30 Londone], Lietuvos diplomatas, Steigiamojo Seimo atstovas, visuomenės veikėjas.

1920–1928 m. gyveno Kaune.

1920 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM) Politikos departamento direktorius, 1920–1921 m. – URM viceministras, 1921–1927 m. – Vakarų ir Politikos departamentų direktorius, 1927 m. – URM generalinis sekretorius. Pasirašant Suvalkų sutartį, vadovavo Lietuvos delegacijai derybose su Lenkija.
1924 m. išrinktas Neo-Lithuania garbės nariu. 1928–1934 m. buvo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru JAV, nuo 1934 m. – Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje.
2008 m. dail. Antanas R. Šakalys jo atminimui išleido portretinį voką; Juozas Skirius – knygą „Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880–1967): tėvynei paaukotas gyvenimas“ (Vilnius, 2001).

nuotrauka 1995 05 14 prie namo (S. Daukanto g. 19 ) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1922 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras, Nepaprastasis pasiuntinys JAV (1928–1934 m.), Didžiajai Britanijai ir Olandijai (1934–1967) Bronius Kazys Balutis. Mirė Londone 1967 m.“ (archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1994 12 30 potv. Nr. 940)

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Paminėta Steigiamojo Seimo sukaktis . – Iliustr. // Kauno laikas. – 1995, geg. 16, p. 6.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka