GIRA LIUDAS [1884 08 27 Vilniuje – 1946 07 01 Vilniuje], rašytojas, vertėjas, Lietuvos MA tikrasis narys (1946).

1919–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Nuo 1919 m. pabaigos buvo Krašto apsaugos ministerijos Žvalgybos skyriaus vadovas Kaune. 1922–1926 m. – Valstybės teatro direktorius, 1927–1934 m. – Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. 1936–1937 m. ir 1938–1939 m. buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. 1937–1938 m. redagavo laikraštį „Literatūros naujienos“.
Kaune išėjo jo eilėraščių knygos: „Žiežirbos“ (1921), „Žygio godos“ (1928), „Šilko gijos“ (1929), „Amžių žingsniai“ (1929).
Sudarė lietuvių rašytojų kūrinių apie žemę rinktinę „Mūsų Tėvynė“ (1930), Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio proga knygą „Sveika Nepriklausomoji“, pirmąją religinių eilėraščių antologiją „Šventoji Lietuva“ (1930). Spaudai parengė Prano Vaičaičio, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio, Lazdynų Pelėdos raštus.

[1977 m.] prie namo (K. Būgos g. 3) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1933–1940 m. gyveno liaudies poetas Liudas Gira“ (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis). 2004 m. lapkr. mėn. lenta pavogta.

Kauno r. Kulautuvos miestelio gatvė pavadinta L. Giros vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Marcinauskas, Kazys. Dviračiu po vidurio ir šiaurės Lietuvą. – Kaunas, 1998. – D. 4, p. 171.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka