MEŠKINIS ALFONSAS [1925 10 24 Užgiriuose (Marijampolės sav.) – 2004 02 17 Kaune; palaidotas Panemunės kapinėse] inžinierius.

1950–1955 m. ir 1963–2004 m. gyveno Kaune.

1950–1955 m. studijavo KPI Hidrotechnikos fakulteto Kelių skyriuje, įgijo hidrotechninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją. 1955–1958 m. pagal paskyrimą dirbo Rusijoje. 1959 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Mažeikiuose, Ukmergėje. 1963 m. pradėjo dirbti Kauno tiltų statybos valdyboje Nr. 1 tiltų statybos aikštelės vadovu. 1985–1990 m. dirbo TSV-1 tiltų statybos vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, darbų vykdytoju.
A. Meškinis su kt. inžinieriais Lietuvoje pastatė apie 70 tiltų ir viadukų. 1973 m. paskirta Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos premija už Vilniaus–Kauno automagistralės tiesimą.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrimosi metu dalyvavo daugelyje masinių renginių Kaune ir Vilniuje. Kauno architektų ir A. Meškinio iniciatyva, Sąjūdžio veiklai įamžinti, 1989 m. ant pėsčiųjų tilto, vedančio į Nemuno salą Daukanto gatvės tąsoje, pilono viršaus įrengta architektūrinė detalė – Gediminaičių stulpai.
2001 m. pripažintas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu.
2014 m. išleista knyga „Gyvenimas, skirtas tiltams : inžinieriui Alfonsui Meškiniui atminti“ (Vilnius).

2012 m. Kauno Kleboniškio tiltui per Nerį suteiktas jo statytojo, inžinieriaus Alfonso Meškinio vardas (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 11 28 nutar. Nr. 1434). 2013 05 29 magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 100-ajame kilometre, ties tiltu per Nerį, atidengta atminimo lenta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Andrijonas, Antanas. Alfonso Meškinio vardo tiltas. – Iliustr., portr. – Santr. angl. // Lietuvos keliai. – 2013, Nr. 1, p. 16–19.
2. Gyvenimas, skirtas tiltams : inžinieriui Alfonsui Meškiniui atminti. – Vilnius, 2014. – P. 36–37, 84–112, 113–116.
3. Kleboniškio ar A. Meškinio tiltas? – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2013, geg. 30, p. 24.
4. Kleboniškio tiltą pervardijo į A. Meškinio. – Iliustr. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 29, p. 3.
5. Valstybės žinios. – 2012, Nr. 140, gruod. 5, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka