KAZOKAS LEONARDAS (tikroji pavardė Kazakevičius) [1905 07 27 Kaune – 1981 08 15 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], dailininkas tapytojas, nusipelnęs meno veikėjas.

1905–1914 m., 1921–1981 m. gyveno Kaune.

Gimė ir augo Kaune. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui šeima pasitraukė į Peterburgą. 1921 m. grįžęs į Kauną apsigyveno Šančiuose, įsidarbino mokiniu „Šimkūno fotografijoje“, kurioje iš nuotraukų darydavo spalvotus portretus. Tais pačiais metais pradėjo lankyti piešimo kursus Liaudies namuose, vėliau įstojo mokytis skulptūros. Dažnai V. Kazokas lipdydavo galvą, o V. Grybas – visą figūrą. Dalyvavo Kauno meno mokyklos statyboje, lankė J. Vienožinskio studiją. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklos aukštąjį skyrių.
1930 m. su kitais įkūrė Nepriklausomųjų dailininkų draugiją, buvo jos vicepirmininku. 1933–1939 m. dėstė piešimą Kauno trečiojoje gimnazijoje. Vasaros atostogų metu daug keliavo po Europą ir natūraliai į lietuviškąją dailę įvedė užsienio peizažo motyvą. Kelionėse tapė Paryžiaus vaizdus, peizažus: „Karaliaučius. Senamiestis“, „Bakūžė“, „Punia“ ir kt. Nutapė temines kompozicijas: „Šieno grėbėja“, „Vargšas amatininkas“, J. Savickio, O. Milašiaus, F. Kiršos, J. Miltinio ir kitų portretus, natiurmortus. Nuo 1934 m. Kaune surengė 6 personalines parodas.
Eksternu baigęs Vilniaus dailės akademiją 1944–1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, vadovavo piešimo katedrai, globojo studentų mokslinę draugiją, skaitė paskaitas mokslinėse konferencijose, aktyviai dalyvavo parodose. Jo mokiniais buvo gerai žinomi dailininkai Augustinas Savickas, Sofija Veiverytė, Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė ir kt. 1951–1961 m. L. Kazokas dirbo dailininku Kauno dailės kombinate.
1961 m. sunki liga jį prikaustė prie lovos, atėmė dešiniąją ranką. Įkvėpimo pagautas tapė kairiąja. Mirė Kaune 1981 m. Jo antkapinis paminklas ir namas, kuriame gyveno, paskelbti vietinės reikšmės kultūros paminklais. 2005 07 29–09 04 Kauno paveikslų galerijoje L. Kazoko 100–osioms gimimo metinėms surengta didelė jo darbų paroda.
Gintaras Baltinas išleido knygą „Tapytojas Leonardas Kazokas, 1905–1981: laikmetis, žmogus, paveikslai“ (Vilnius, 2008).

nuotrauka [1985 m.] ant namo (K. Donelaičio g. 26) pakabinta memorialinė lenta: „Šiame name 1938–1981 m. gyveno dailininkas Leonardas Kazokas (1985 01 31 Kauno m. LDT VK sprend. Nr. 64). 2017 12 18 pakabinta nauja lenta.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Dulinskaitė, Agnė. Neblėstanti talento šviesa. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugpj. 13, p. 12.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – Vilnius, 1993. – D. 1, p. 156, 212.
4. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka