ZIKARAS JUOZAS [1881 11 18 Paliukuose (Panevėžio r.) – 1944 11 10 Kaune, palaidotas Kauno m. senosiose kapinėse, vėliau perlaidotas Petrašiūnų kapinėse; kapą, suprojektuotą archit. V. Landsbergio-Žemkalnio, puošia J. Zikaro sukurto S. Kuktaitės antkapinio paminklo „Liūdesys“ („Sielvartas“) autorinė kopija], skulptorius, dailininkas, profesorius.

1928–1944 m. gyveno Kaune.

1928 m. gale su šeima iš Panevėžio persikėlė į Kauną. Meno mokykloje vadovavo skulptūros studijai. Iš studentų reikalavo akademiškumo, gilaus gamtos pažinimo, bet individualumo neslopino. 1932–1938 m. buvo Lietuvos dailininkų draugijos pirmininkas. 1940 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute dėstė piešimą, nuo 1941 m. vadovavo skulptūros ir keramikos fakultetui. 1944 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Išugdė tokius menininkus kaip P. Aleksandravičius, J. Kėdainis, V. Palys, L. ir V. Žukliai bei kt.
Kauno VD karo muziejaus sodelyje pastatytas jo sukurtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ (1921); garsiosios dekoratyvinės skulptūros „Laisvė“ (1921), „Knygnešys“ (1928); J. Basanavičiaus, S. Daukanto, V. Kudirkos paminkliniai biustai (1923–1927 m.). Jo skulptūrinėmis kompozicijomis papuošti pastatai miesto centre (V. Putvinskio g. 70, A. Mickevičiaus g. 7). Kūrė bareljefus, LR monetų modelius, 1928 m. Nepriklausomybės medalį ir kt. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma dalis jo darbų, dariusių įtaką tolesnei lietuvių skulptūros raidai.
1937 m. Paryžiaus parodoje už lietuviškos sodybos maketą apdovanotas pagrindiniu prizu. Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu.
1944 m. skulptorius savo noru pasitraukė iš gyvenimo.
2001 m., minint 120-ąsias jo gimimo metines, išleistas pašto ženklas ir meninis vokas (dail. Milda Kairaitienė). Panevėžyje išleisti katalogai: „Juozas Zikaras, 1881–1944–1991: tarptautinio ekslibrio konkurso, skirto J. Zikaro 110-osioms gimimo metinėms, parodos katalogas“, „Laisvės paminklo kūrėjas: parodos katalogas: tapyba, grafika, skulptūra“. J. Balčikonio gimnazijoje sukurtas videofilmas apie skulptorių. M. K. Čiurlionio dailės muziejus išleido ekspozicijos vadovą „Juozo Zikaro muziejus“ (Kaunas, 2001). Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas išleido studentų diplominių darbų, apdovanotų Juozo Zikaro premija, katalogą (Kaunas, 2006). 2018 m. pristatytas dokumentinis filmas „Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas“ (scenarijaus autorius ir režisierius Linas Mikuta). 2021-ieji LR Seimo paskelbti Juozo Zikaro metais.
S. Budrys parengė knygą „Juozas Zikaras, 1881–1944“ (Vilnius, 1960). Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas išleido studentų diplominių darbų, apdovanotų Juozo Zikaro premija, katalogą (Kaunas, 2006). M. K. Čiurlionio dailės muziejus išleido Mildos Banytės ir Vaivos Laukaitienės sudarytą monografiją „Juozas Zikaras“ (Kaunas, 2009). 2021 m. išleista sudarytojų A. Astramsko ir Z. Pikelytės „Iš Panevėžio praeities : Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka“ (Panevėžys).

nuotrauka 1966 m. ant 1932 m. jo paties statyto namo Žaliakalnyje (J. Zikaro g. 3) prikabinta atminimo lenta. 1988 11 18 atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1933–1944 m. gyveno skulptorius Juozas Zikaras“ (Kauno m. LDT VK 1988 05 25 potv. Nr. 173 p.).

1972 m. buvusiai Ąžuolų gatvei Žaliakalnyje suteiktas J. Zikaro vardas (Kauno m. DŽDT VK sprend. Nr. 592). Kačerginėje (Kauno r.) jo vardu pavadinta gatvė.

nuotrauka 1991 11 18 prie skulptoriaus namo pastatytas paminklinis biustas (skulpt. Danutė Danytė-Varnauskienė).

1996 m. JAV gyvenusi marti Aldona Zikarienė įsteigė J. Zikaro 1000 Lt premiją, skirtą premijuoti geriausius jaunųjų menininkų diplominius darbus.

2001 11 18, minint 120-ąsias gimimo metines, skulptoriaus namuose (J. Zikaro g. 3) atidarytas memorialinis muziejus, kuris dukros Alytės rūpesčiu namo pusrūsyje esančioje tėvo dirbtuvėje neoficialiai veikė nuo 1959 m.

nuotrauka 2009 11 20 Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete (A. Mackevičiaus g. 27) atidaryta J. Zikaro vardo auditorija. Prie jos durų atidengta stiklo plaketė, kurioje įamžintas J. Zikaro parašas (aut. stiklo menininkas Artūras Rimkevičius).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/01/06/atmi_02.html  [žiūrėta 2011 03 25]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
2. Juozo Zikaro atminimas // Juozas Zikaras. – Kaunas, 2009. – P. 79–82.
3. J. Zikaro g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 179–180.
4. Vaitiekūnaitė, Ramutė. Laisvės paminklo kūrėjas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, lapkr. 16, p. 5.
5. Grabauskas-Karoblis, Giedrius. Juozo Zikaro kūrybos pėdsakais. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, saus. 6, p. 6.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka