PUZINAS JONAS [1905 10 01 Svaronyse (Ukmergės r.) – 1978 04 14 Čikagoje (JAV)], istorikas, Lietuvos archeologijos pradininkas, profesorius.

1925–1940 m. gyveno Kaune, išskyrus 1930–1934 m., kai studijavo Vokietijoje.

1925–1929 m. LU studijavo lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalbą ir literatūrą bei pedagogiką, domėjosi istorija. Studijuodamas dirbo Kauno m. savivaldybėje, buvo Lietuvių mokslo draugijos ir korporacijos Neo-Lithuania narys. 1927 m. vedė. 1928–1930 m. Kauno miesto muziejuje dirbo sekretoriumi ir konservatoriumi. 1929 m. dalyvavo komisijoje, besirūpinančioje istorinių vertybių sugrąžinimu iš Rusijos, tapo A. Smetonos raštų redaktoriumi. 1930–1934 m. studijavo Heidelberge. Apgynęs daktaro disertaciją „Priešistoriniai tyrinėjimai Lietuvoje ir tautinis sąmoningumas“ gavo filosofijos daktaro laipsnį (1935 m. šis darbas vokiečių kalba buvo išleistas Kaune).
Grįžęs 1934 m. į Kauną, buvo Miesto muziejaus konservatorius ir sekretorius, vėliau – direktorius. 1936 m. pastačius Vytauto Didžiojo muziejų, įkūrė jame Priešistorės skyrių, kuriam vadovavo. 1934–1939 m. J. Puzinas buvo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Etikos katedros vyr. asistentas, nuo 1939 m. – docentas. Išugdė garsius archeologus: P. Kulikauską, R. Rimantienę, M. Gimbutienę ir kt. 1936–1940 m. vadovavo laidojimo paminklų tyrinėjimams Eigulių, Sargėnų, Veršvų ir kt. kapinynuose. Su kitais ištyrė 27 istorines vietoves, susistemino chaotišką medžiagą, nustatė jos chronologiją bei raidos sistemą.
Sukūrė archeologijos terminiją. Skaitė pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose. Rašė mokslinius straipsnius archeologijos klausimais žurnalams „Senovė“, „Naujoji Romuva“, „Vairas“, Lietuviškajai enciklopedijai. Svarbiausias jo darbas „Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys“ (1938).
1938 09 08 J. Puzinas apdovanotas DLK Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu. 1940–1943 m. vadovavo Vilniaus universiteto Archeologijos katedrai ir dalyvavo antinacinėje veikloje. Už tai gestapo jį kalino. 1941 m. tapo Lietuvos MA nariu.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į JAV. Ilgus dešimtmečius minėti jo vardą Lietuvoje buvo draudžiama.
JAV išėjo J. Puzino „Rinktiniai raštai“, t. 1–2 (Chicago, 1983). Dabar jo atminimui Vilniaus universitete vyksta mokslinės konferencijos-skaitymai. 2005 m. 100-osioms profesoriaus gimimo metinėms serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė). Archeologo jubiliejui paskirtas tęstinio leidinio „Lietuvos archeologija“, 29 tomas (Vilnius, 2005).

2007 m. naujai projektuojamai gatvei Kauno pakraštyje suteiktas J. Puzino vardas (Kauno m. savivaldybės tarybos 2007 03 29 sprend. Nr. T-132).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kauno miesto gatvių sąrašas.
2. Melinytė, Kristina. J. Puzinas – Kauno istorikas – Bibliogr. p. 227–228 // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 7 (2006), p. 223–227.
3. Zabiela, Gintautas. Jono Puzino gyvenimo kelias // Lietuvos archeologija, t. 29 (2005), p. 13–30.
4. Garbaravičius, Arvydas. Aktualūs Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2007, bal. 27, p. 8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka