BLUŽIENĖ-GRYŽAITĖ ALDONA EUGENIJA [1929 08 06 Kėdainiuose – 2005 11 20 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse], profesorė, habil. biomedicinos mokslo daktarė, oftalmologė.

1946–1952 m., 1958–2005 m. gyveno Kaune.

1946 m. baigusi Kėdainių gimnaziją įstojo į Kauno medicinos institutą (dab. LSMU). Po studijų, 1952–1954 m. pagal paskyrimą dirbo oftalmologe ir sanitarinės epidemiologinės stoties vyr. gydytoja Pskovo srities Paikino r. ligoninėje (Rusijos Federacija). Sugrįžusi į Lietuvą, 1954–1958 m. dirbo Kėdainių r. ligoninėje, 1958–1963 m. Kauno respublikinėje ligoninėje oftalmologe, Akių ligų skyriaus ordinatore, 1963–1980 m. KMI Akių ligų katedros asistente. 1971 m. apgynė daktaro disertaciją, 1993 m. – habilituoto daktaro disertaciją, tapo profesore. 1969–1982 m. buvo Kauno zonos vaikų vyr. oftalmologe, 1982–1989 m. Sveikatos apsaugos ministerijos neetatine vaikų vyr. oftalmologe, iki 1998 m. – gydytojų atestacinės komisijos narė.
A. Blužienė – trijų išradimų autorė. Parašė „Аккомодация, движения глаз и оптическая коррекция при содружественном косоглазии“ (Kaunas, 1990), „Žvairumas“ (Kaunas, 1997), „Akių ligų vadovas“ (Šiauliai, 2005) bendraautorė, paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių darbų, skaitė pranešimus respublikinėse, Baltijos ir užsienio šalių konferencijose, dalyvavo doktorantūros komitetų veikloje, recenzavo mokslinius straipsnius. Kauno miesto specialaus vaikų darželio, pradėjusio veikti 1987 m., iniciatorė ir organizatorė, ilgametė Lietuvos gydytojų sąjungos narė, Kauno krašto oftalmologų draugijos narė, gydytojų oftalmologų kvalifikacinių kursų vadovė.
Už vertingus mokslinius darbus žvairumo diagnostikos ir gydymo klausimais, jų įdiegimą ir organizacinę oftalmologinę veiklą Lietuvos aklųjų draugijos valdybos prezidiumas 1989 m. apdovanojo Oftalmologijos konkurso laureato diplomu, 1991 m. VII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo taryba – dalyvio garbės diplomu.
Vyras J. Blužas su dukra Ina sudarė ir išleido prisiminimų knygą „Dar būnant kartu“ (Kaunas, 2006).

nuotrauka [2015 09 18] ant namo (Utenos g. 37) atidengta atminimo lenta: „Šiame name nuo 1958 m. gyveno profesorė, habil. daktarė, oftalmologė Aldona Eugenija Blužienė (1929–2005) ir profesorius, habil. daktaras, kardiologas, Kauno miesto garbės pilietis Juozas Blužas (1928–2006)“ (autorius Jonas Lukšė; KMS administracijos direktoriaus 2015 08 05 įsak. Nr. A-2304). Lenta įrengta artimųjų lėšomis.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 08 05 įsak. Nr. A-2304.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka