SPIRGEVIČIŪTĖ ELENA [1924 12 22–1944 01 03 Kaune; palaidota Senosiose miesto kapinėse; 1957 m. perlaidota Eigulių kapinėse, 2021 05 29 palaikai perlaidoti Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje], skaistybės kankinė.

Nuo gimimo iki mirties gyveno Kaune, Tvirtovės al. 91.

Gimė ir užaugo Žaliakalnyje. 1931 m. pradėjo lankyti 15-ąją vidurinę mokyklą, nuo 1933 m. – „Saulės“ pradinę mokyklą, vėliau – Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją. Ją uždarius perėjo į 8-ąją gimnaziją, kurią baigė 1943 m. Tais pačiais metais įstojo į KU Medicinos fakultetą, tačiau jame nesimokė. Vokiečiams uždarius universitetą, pradėjo mokytis užsienio kalbų, norėdama tapti mokytoja. Lankė trumpalaikius pedagogų kursus, kuriuos baigusi buvo paskirta mokytojauti Jonavos valsčiuje, tačiau dėl karo suirutės į paskyrimo vietą neišvyko.
1944 01 03 dvidešimtmetė išsaugojo tvirtą tikėjimą ir aukštus idealus, nepakluso prievartautojui ir, apgynusi skaistumą, pasirinko tragišką mirtį.
2000 m. Arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pradėjo Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos (kankinystės deklaravimo) bylą ir tų pačių metų gegužės 7 d. kankinė buvo įtraukta į Bažnyčios martirologą (Naujųjų kankinių sąrašą).
Apie sesers gyvenimą Česlovas Spirgevičius išleido knygelę „Mirtis atėjo iš Muravos“ (Kaunas, 1992). 2021 m. išleistas Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai bučiavo žemė dangų“ (sud. vysk. Algirdas Jurevičius, Kaunas).

[1990 m.] Žaliakalnyje, Šv. Antano Paduviečio Bažnyčios šventoriuje esančioje Kankinių sienoje įmūryta atminimo lenta su užrašu: „Geriau mirti, bet nenusidėti. Mergelė Elena Spirgevičiūtė, studentė, skautė, 1924–1944“. Bažnyčioje kabo paveikslas su parapijietės E. Spirgevičiūtės ir jos tetos S. Žukaitės portretais (dail. Liucija Atkočiūnaitė).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20040102/atmi_01.html  [žiūrėta 2010 08 18]

nuotrauka 1998 10 17 Dainavos mikrorajone (Taikos pr. ir Studentų g. sankryžoje) pastatytas paminklas: „Šioje vietoje 1944 m. sausio 3 d., gindamos mergaitės garbę, žuvo Elena Spirgevičiūtė ir Stasė Žukaitė. Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios. Iš E. Spirgevičiūtės dienoraščio“ (skulpt. Antanas Kmieliauskas, archit. Algimantas Mikėnas).
Prieiga per internetą: http://www.baznycioszinios.lt/old/bz9820/820bl3.html   [žiūrėta 2018 12 21]

2001 05 23 naujosios Palemono bažnyčios varpinėje jos garbei įkeltas varpas su įrašu: „Mergelės kankinės Elenos Spirgevičiūtės šlovės pradžiai pažymėti.“
Prieiga per internetą: https://kaunoarkivyskupija.lt/elena-spirgeviciute/  [žiūrėta 2018 12 21]

2004 01 04 Kauno „Saulės“ gimnazijos muziejuje, minint kankinės 80-ąsias gimimo ir 60-ąsias mirties metines, įrengta memorialinė ekspozicija „Elena Spirgevičiūtė“. Medžiagą surinko moksleiviai, vadovaujami istorijos mokytojo eksperto V. Jaruševičiaus.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Jankauskas, Mykolas. Geriau mirti, bet nenusidėti: kankinių Elenos Spirgevičiūtės ir Stasės Žukaitės mirties 60-mečiui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2004, saus. 2, p. 5.
2. Kaune pagerbtas Elenos Spirgevičiūtės, paaukojusios gyvybę už moters garbę ir orumą, atminimas // Bažnyčios žinios. – 1998, Nr. 20, p. 6.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Skučaitė, Virginija. Kriminalinis stabo portretas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, geg. 10, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka